OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Enkele updates van de dienst Vreemdelingenzaken

1) Duur statuut tijdelijke bescherming en vernieuwing A-kaart

Op 16/11 verscheen een brief gericht aan de burgemeesters met meer informatie over de verlenging van de tijdelijke bescherming en de vernieuwing van de A-kaart. 

Vanaf 4 januari 2023 zal de gemeente de A-kaarten afgeleverd aan de ontheemden, ambtshalve kunnen verlengen tot en met 4 maart 2024. Er dienen hiervoor geen instructies meer gevraagd te worden aan DVZ. 

2) Wijziging voor te leggen document bij aanvraag gezinshereniging (art. 40bis of 47/1) door derdelander met een visum C BNL 11

De vreemdeling die binnenkomt met een visum C BNL 11 (inreisvisum ipv visum GH) en een bijlage 19ter indient moet vanaf heden alle bewijsstukken voor leggen die nodig zijn om deze aanvraag gezinshereniging op het grondgebied in te dienen.

Vroeger moesten er geen bewijzen van duurzame relatie/ten laste voorgelegd worden.

3) Wijziging van het standaardmodel van aansluiting bij een sociale kas voor zelfstandigen afgegeven in de procedure zelfstandige EU-burger (bijlage 19)

Dit standaardmodel vermeldt vanaf heden ook het KBO-nummer.

4) Aandacht voor valse EU-paspoorten + aandacht voor verblijfskaarten uit andere landen/Lidstaten én bijlages 32 met attesten van gezinssamenstelling

Er zijn veel valse paspoorten/identiteitskaarten in omloop. Er wordt verwacht dat er steeds een kopie van het identiteitsbewijs + pasfoto doorgestuurd wordt naar de politie ter controle van de echtheid. De politie maakt desnoods over aan het CDBV (zie apart nieuwsbericht). Lokale overheden gaan best zelf over tot een eerste controle. Vanden Broele kan u helpen bij deze controle tijdens deze opleiding over 'Documentenfraude detecteren'. 

5) Overgangsjaar niet-EU studenten voor de standdaarddocumenten

DVZ brengt in herinnering dat dit jaar een overgangsjaar is betreffende de nieuwe studentenwetgeving wat betreft de standaarddocumenten die voorgelegd dienen te worden bij een verlengingsaanvraag. 

Aanvragen ingediend na 15 november 2022 = niet tijdig = gemeente kan een bijlage 29 nemen (beslissing tot onontvankelijkheid) en duidt dan het eerste vakje aan. De student wordt afgevoerd wegens verlies verblijfsrecht.

6) Belangrijke herinnering over de bijlages 16 voor het bekomen van statuut van Langdurig Ingezeten

Bepaalde vreemdelingen kunnen geen statuut LI verwerven. Zij kunnen dus geen bijlage 16 krijgen. De Richtlijn 2003/109/EC betreffende dit statuut is niet van toepassing op een derdelander die, op het moment van de aanvraag:

  • gemachtigd is tot verblijf in het Rijk omwille van studies of het volgen van een beroepsopleiding (studenten onder A kaart);
  • gemachtigd is tot verblijf in het Rijk op basis van tijdelijke bescherming of op diezelfde grond toestemming om aldaar te verblijven hebben aangevraagd en een beslissing over hun status afwachten (A kaart tijdelijke bescherming);
  • gemachtigd is tot verblijf in het Rijk op basis van een andere vorm van bescherming dan “internationale bescherming “of die op diezelfde grond toestemming om aldaar te verblijven hebben aangevraagd en een beslissing over hun status afwachten (AI of A-kaart obv 9ter – medische regularisatie);
  • een verzoek om internationale bescherming heeft ingediend waarover nog geen definitieve beslissing is gegeven (AI VIB);
  • personen met een verblijf "uitsluitend om redenen van tijdelijke aard" (bv.: A kaart als au pair, stagiair, vrijwilliger, seizoenarbeider, gedetacheerde, of in gevallen waarbij de verblijfsvergunning formeel beperkt is (imam, journalist, …));
  • een juridische status hebben die valt onder de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 1961, het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen van 1963, het Verdrag van New York inzake speciale missies van 1969, of het Verdrag van Wenen inzake de vertegenwoordiging van staten in hun betrekkingen met internationale organisaties met een universeel karakter van 1975 (= de vreemdelingen die genieten van een geprivilegieerd statuut, lees: diplomaten en gelijkgestelden).

Het gemeentebestuur moet hen dus een dergelijke aanvraag weigeren en hen ervan op de hoogte brengen dat het aanvaarden ervan niet wettelijk is.

7) Verhuis Registratiecentrum tijdelijke bescherming: Eurostation

Sinds 24/10 is het Registratiecentrum gevestigd in het Eurostation gebouw, vlak tegenover het Zuidstation (Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel).

Meer nieuws en details kan u nalezen via de GemCom website.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...