Nieuwsarchief

Blader hiernaast door het archief van alle OranjeConnect-nieuwsitems.

vrijdag 12 juli 2019 Handleiding nodig bij de vele bijlagen in de vreemdelingenwetgeving?
Handleiding nodig bij de vele bijlagen in de vreemdelingenwetgeving? Zoals u weet bestaat de vreemdelingenwetgeving uit heel wat bijlagen, en is het niet eenvoudig de juiste weg te vinden in de veelheid aan bijlagen die worden gebruikt in deze wetgeving. Zo zijn er de bijlagen bij de vreemdelingenwet, bijlagen bij het KB van 1981, bijlagen bij de algemene onderric... Lees meer
donderdag 11 juli 2019 FAQ - Geldt het vermoeden van vaderschap bij een gehuwd koppel dat nooit heeft samengewoond?
FAQ - Geldt het vermoeden van vaderschap bij een gehuwd koppel dat nooit heeft samengewoond? Het vermoeden van vaderschap is opgenomen in art. 315 van het Burgerlijk Wetboek en bepaalt dat het kind dat geboren is tijdens het huwelijk of binnen 300 dagen na de ontbinding of de nietigverklaring van het huwelijk, de echtgenoot tot vader heeft.  Bij de wet van 1 juli 2006 werd een art.... Lees meer
donderdag 11 juli 2019 Aanpassing van het decreet begraafplaatsen en lijkbezorging
Aanpassing van het decreet begraafplaatsen en lijkbezorging Door de decretale wijziging van 29 maart 2019 is artikel 15bis (begraven) en artikel 19 (crematie) van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging aangepast.  De principes van deze aanpassing zijn de volgende: 1) de kosteloosheid van de verleende toestemming crematie/be... Lees meer
vrijdag 5 juli 2019 Haast en spoed is zelden goed (behalve bij de aflevering van paspoorten)
Haast en spoed is zelden goed (behalve bij de aflevering van paspoorten) U heeft het misschien al eens meegemaakt: een burger komt aan het loket omdat hij heeft vastgesteld dat hij voor zijn reisbestemming een paspoort nodig heeft. Enig probleem: het vliegtuig vertrekt daags nadien. Sinds vorig jaar bestaat een oplossing voor dergelijke paspoortperikelen en kan een p... Lees meer
maandag 1 juli 2019 Basisopleiding Vreemdelingenwetgeving (2daagse) - 12&19/9/2019
Basisopleiding Vreemdelingenwetgeving (2daagse) - 12&19/9/2019 De lokale vreemdelingendiensten worden met de meest complexe vreemdelingen-dossiers geconfronteerd. Een goede opleiding van nieuwe loketmedewerkers is dan ook een must. Lesgever Steven Symaes werkte voor hen het ideale introductiepakket uit. Het perfecte evenwicht tussen de nodige theoretis... Lees meer
donderdag 20 juni 2019 Grondwettelijk Hof verklaart Transgenderwet deels ongrondwettig – hoe verandert dit de werking aan het loket?
Grondwettelijk Hof verklaart Transgenderwet deels ongrondwettig – hoe verandert dit de werking aan het loket? In een recent arrest sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over de Transgenderwet. Sinds 1 januari 2018 is de procedure die transgenderpersonen moeten volgen om hun geslachtsregistratie aan te passen, grondig gewijzigd.  Die wijzigingen werden in een eerder nieuwsbericht in detail bespr... Lees meer
woensdag 19 juni 2019 Nieuwe algemene onderrichtingen bevolking
Nieuwe algemene onderrichtingen bevolking Misschien is het de afgelopen maanden aan uw aandacht ontsnapt met de verkiezingen en DABS: er is een nieuwe gecoördineerde versie van de algemene onderrichtingen bevolking. Verschillende recente wijzigingen waren de aanleiding tot het actualiseren van de vorige versie, die dateerde van 1 j... Lees meer
donderdag 13 juni 2019 Nieuwe publicatie op OranjeConnect: loketboek vreemdelingen
Nieuwe publicatie op OranjeConnect: loketboek vreemdelingen De nieuwe editie van het loketboek vreemdelingen staat online voor u klaar!   In deze editie 2019, bijgewerkt door auteur Loth Van Der Auwermeulen, vindt u alle vreemdelingenprocedures terug en verneemt u per categorie van vreemdelingen: hoe u stapsgewijs een dossier behandelt; aan wel... Lees meer
vrijdag 7 juni 2019 Burgemeester beboet voor niet-naleving GDPR
Burgemeester beboet voor niet-naleving GDPR Recent kwam in de media dat een burgemeester beboet werd wegens schending van de privacyregels. Ongeveer één jaar na de inwerkingtreding van de GDPR is de eerste financiële sanctie, opgelegd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (de vroegere Privacycommissie) een feit. Wat he... Lees meer
woensdag 29 mei 2019 Geïndexeerde administratieve bedragen vanaf 1 juni 2019
Geïndexeerde administratieve bedragen vanaf 1 juni 2019 Wat? Sinds 02/03/2015 vraagt de dienst vreemdelingenzaken (DVZ) voor de meeste procedures een administratieve bijdrage, die vastgelegd werd in het Koninklijk besluit van 16/02/2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het v... Lees meer

Contacteer ons

info@oranjeconnect.be +32 50 64 28 18

iedere werkdag tussen
9.00 u. - 12.00 u. &
13.30 u. - 17.00 u.