Nieuwsarchief

Blader hiernaast door het archief van alle OranjeConnect-nieuwsitems.

maandag 16 september 2019 Update genealogische opzoekingen
Update genealogische opzoekingen Eén van de vragen in de lijst met FAQ’s modernisering burgerlijke stand gaat over de genealogische opzoekingen, meer bepaald hoe deze opzoekingen gerealiseerd worden met de komst van de DABS. In het antwoord werd meegegeven dat de pistes aangaande de wijze waarop en de kanalen via de... Lees meer
vrijdag 13 september 2019 Nieuw toegevoegd aan OranjeConnect > Bevolking - formulier zorgwonen
Nieuw toegevoegd aan OranjeConnect > Bevolking - formulier zorgwonen Zorgwonen, het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen, is meer en meer in opmars. In de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt zorgwonen omschreven als een vorm van wonen waarbij voldaan is ... Lees meer
donderdag 12 september 2019 Vreemdelingen: recente wetswijzigingen over de hooggekwalificeerde baan, seizoenarbeiders, AI en gewijzigde bijlagen praktisch toegelicht
Vreemdelingen: recente wetswijzigingen over de hooggekwalificeerde baan, seizoenarbeiders, AI en gewijzigde bijlagen praktisch toegelicht Waarover gaat het? Derdelanders die in België willen werken in een hooggekwalificeerde baan (stelsel van de Europese blauwe kaart) moeten sedert 1 september 2019 ook de procedure 'single permit' volgen. Dit was nog niet geregeld en er hing België een dwangsom van bijna 50.000... Lees meer
donderdag 12 september 2019 FAQ - Wanneer is het oogmerk van een document immoreel, bedrieglijk of strafbaar en kan de handtekening eronder dus niet gewettigd worden?
FAQ - Wanneer is het oogmerk van een document immoreel, bedrieglijk of strafbaar en kan de handtekening eronder dus niet gewettigd worden? Het wettigen van handtekeningen en het eensluidend verklaren van afschriften is wegens het zeer beperkte wettelijk kader geen evidentie. Zoals u in het septembernummer van @burger kan lezen, is de tussenkomst van de gemeentelijke ambtenaar beperkt tot het bevestigen van de handtekening op het doc... Lees meer
woensdag 4 september 2019 Volledig up to date: vreemdelingen 2 - bijlagen
Volledig up to date: vreemdelingen 2 - bijlagen Het online formulierenboek op OranjeConnect werd volledig aangepast nav vernieuwde wetgeving wat betreft de toelating tot arbeid voor vreemdelingen. Sinds 1/1/2019 is de procedure voor het verkrijgen van een arbeidsvergunning en arbeidskaart voor een tewerkstelling van meer dan 90 dagen helemaal... Lees meer
vrijdag 30 augustus 2019 Wat doe je aan het loket indien iemand een procedure gezinshereniging wil starten?
Wat doe je aan het loket indien iemand een procedure gezinshereniging wil starten? Stap 1. Kijk na of betrokkene in aanmerking komt voor de desbetreffende procedure.                                    &nb... Lees meer
maandag 19 augustus 2019 Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) – Welke procedure moet er gevolgd worden?
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) – Welke procedure moet er gevolgd worden? Definitie NBMV Elke minderjarige derdelander die niet begeleid is door iemand met de ouderlijke macht of een voogd én die door de dienst voogdij van de FOD Justitie erkend is als NBMV.   Procedure Stap 1: melding NBMV Eerst moet de minderjarige gemeld en geregistreerd worden bij ... Lees meer
maandag 19 augustus 2019 FAQ - Is er een verwijzing in de wetgeving dat een niet-Belg steeds in het bezit moet zijn van zijn/haar verblijfskaart alsook zijn/haar paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst?
FAQ - Is er een verwijzing in de wetgeving dat een niet-Belg steeds in het bezit moet zijn van zijn/haar verblijfskaart alsook zijn/haar paspoort of identiteitskaart van het land van herkomst? Artikel 38 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 bepaalt het volgende: “Elke vreemdeling, ouder dan vijftien jaar, moet zijn verblijfs- of vestigingsvergunning of enig ander verblijfsdocument altijd bij zich hebben en op vordering van enige overheidspersoon voorleggen.” ... Lees meer
woensdag 7 augustus 2019 Minder vrouwen dan mannen verwerven de Belgische nationaliteit
Minder vrouwen dan mannen verwerven de Belgische nationaliteit Uit het jaarrapport van Myria, het federaal migratiecentrum, blijkt dat sinds de hervorming van de nationaliteitswetgeving in 2012, minder vrouwen dan mannen de Belgische nationaliteit verwerven. Waar in andere Europese landen het aandeel vrouwen in de nationaliteitsverwerving boven de 50% blijf... Lees meer
woensdag 7 augustus 2019 Vingerafdrukken op eID’s opnieuw uitgesteld
Vingerafdrukken op eID’s opnieuw uitgesteld Bij wet van 25 november 2018 werd het mogelijk gemaakt om het digitale beeld van de vingerafdrukken van de twee wijsvingers als elektronisch leesbaar gegeven op de identiteitskaart op te slaan. De voorwaarden en nadere regels dienen bij Koninklijk Besluit te worden bepaald. Zoals u kon lezen in ... Lees meer

Contacteer ons

info@oranjeconnect.be +32 50 64 28 18

iedere werkdag tussen
9.00 u. - 12.00 u. &
13.30 u. - 17.00 u.