Arrest Raad van State over godsdienstvrijheid ook invloed op aanwezigen huwelijk

Terug naar het overzicht Arrest Raad van State over godsdienstvrijheid ook invloed op aanwezigen huwelijk

Datum: donderdag 17 december 2020

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

De Raad van State heeft in een recent arrest geoordeeld dat het verbod op samenscholing in het ministerieel besluit houdende de coronamaatregelen onevenredig is wat de godsdienstvrijheid betreft.

Als gevolg hiervan werden bepaalde artikelen vervangen door maatregelen die de collectieve uitoefening van de eredienst niet onevenredig beperken.

Onder meer artikel 15, § 3 werd aangepast. Dit artikel bevat ook de bepaling met het aantal aanwezigen op burgerlijke huwelijken.

Vanaf 12 december 2020 wordt een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld, toegelaten.

De veiligheidsmaatregelen worden echter wat verstrengd. Maatregelen 1 tot en met 7 golden al, maatregelen 8 en 9 zijn nieuw.

1° bezoekers en personeelsleden informeren over de geldende preventiemaatregelen en de personeelsleden een passende opleiding verstrekken;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon garanderen;
3° sterk aanbevelen van mondmaskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen in de inrichting en gebruik ervan maken indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd;
4° de activiteit zo organiseren dat samenscholingen worden vermeden;
5° middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking stellen van het personeel en de bezoekers;
6° de gepaste hygiënemaatregelen nemen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° zorgen voor een goede verluchting
 verbod van fysieke aanrakingen tussen personen, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9° verbod van fysiek aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen.

De maatregelen gelden tot en met 15 januari 2021. Uiteraard volgt de redactie de wetgeving nauwgezet op en wordt u via OranjeConnect verder geïnformeerd.


Gerelateerde content