Omwisseling Europees rijbewijs

Terug naar het overzicht Omwisseling Europees rijbewijs

Datum: maandag 8 februari 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Indien een persoon een nieuw Europees rijbewijs bekomt in een andere EU-lidstaat terwijl hij al meer dan 185 dagen is ingeschreven in België ontstaat het vermoeden dat deze persoon intussen zijn gewone verblijfplaats in die andere lidstaat heeft gevestigd.

Het Europees rijbewijs van deze persoon is erkend in België.

Aangezien hij evenwel zijn gewone verblijfplaats niet langer in België heeft, kan hij vanaf heden zijn rijbewijs niet registreren of omwisselen, zelfs niet indien:

- de geldigheidsduur verstreken is;

- de medische geschiktheid verstreken is;

- het rijbewijs verloren of gestolen is;

- het rijbewijs beschadigd is;

- de foto op het rijbewijs niet gelijkend meer is.

Het rijbewijs kan alleen worden geregistreerd of omgewisseld indien de houder:

- een nieuwe categorie of de basiskwalificatie via examen verwerft in België

- 35u nascholing heeft gevolgd in België en de code 95 wil verlengen.

Voor alle andere gevallen moet betrokkene zich wenden tot het land waar hij het rijbewijs bekomen heeft gezien hij daar zijn gewone verblijfplaats heeft.

Bron: Flash nr. 103 (FOD Mobiliteit & Vervoer)


Gerelateerde content