Coronamaatregelen huwelijken verlengd en nieuwe maatregel rond aanwezigheden op de begraafplaats

Terug naar het overzicht Coronamaatregelen huwelijken verlengd en nieuwe maatregel rond aanwezigheden op de begraafplaats

Datum: woensdag 10 februari 2021

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

De coronamaatregelen zijn vervat in het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Op 6 februari 2021 werd een nieuw wijzigingsbesluit uitgevaardigd met inwerkingstredingsdatum op 13 februari.

Burgerlijke huwelijken

Het MB van 6 februari 2021 verlengt de maatregelen voorzien in het basis MB van 28 oktober 2020 (en de verdere wijziginsbesluiten).

Voor burgerlijke huwelijken blijft dus de regel gelden dat een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld, tegelijkertijd mag aanwezig zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen een gebouw.

De verlenging is voorzien tot 1 april 2021.

Begraafplaats

Het MB van 6 februari 2021 voegt een nieuwe bepaling in rond de aanwezigheid op begraafplaatsen. Een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Ook deze bepaling is van toepassing tot 1 april 2021.

Veiligheidsmaatregelen

Nog even in herinnering brengen dat het ministerieel besluit ook in de volgende veiligheidsmaatregelen voorziet: 

1° de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m² is toegelaten;
3° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8° fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9° fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.


Gerelateerde content