Coronanieuws: versoepelingen op begraafplaatsen, aanwezigheden huwelijk blijven beperkt

Terug naar het overzicht Coronanieuws: versoepelingen op begraafplaatsen, aanwezigheden huwelijk blijven beperkt

Datum: maandag 8 maart 2021

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

Een nieuw ministerieel besluit brengt enkele versoepelingen aan het basis ministerieel besluit van 28 oktober 2020[1] aan.

Begraafplaats (art. 15, § 3, tweede lid MB 28/10/2020)

Vanaf 8 maart mogen 50 personen aanwezig zijn op de begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst worden niet meegeteld. Het lichaam van de overledene mag niet worden blootgesteld.

Burgerlijke huwelijken (art. 15, § 3, eerste lid MB 28/10/2020)

Voor burgerlijke huwelijken blijft de regel gelden dat een maximum van 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld, tegelijkertijd mag aanwezig zijn, onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen een gebouw.

Veiligheidsmaatregelen (art. 15, § 3, derde lid MB 28/10/2020)

Nog even in herinnering brengen dat het ministerieel besluit ook in de volgende veiligheidsmaatregelen voorziet: 

1° de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m² is toegelaten;
3° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8° fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9° fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Geldigheidsduur

Dit werd niet gewijzigd: de maatregelen voorzien in het besluit zijn van toepassing tot 1 april 2021.

De redactie van OranjeConnect volgt de wetgeving uiteraard verder op.

 

 

[1] En de daaropvolgende wijzigingen.


Gerelateerde content