Bijgewerkte editie: praktische handleiding bij vreemdelingenbijlagen

Terug naar het overzicht Bijgewerkte editie: praktische handleiding bij vreemdelingenbijlagen

Datum: woensdag 17 maart 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Auteur Frédéric Duterme heeft zijn publicatie 'Praktische handleiding voor de administratie bij de bijlagen' bijgewerkt.

Naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 24 december 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen betreffende de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie was een bijwerking noodzakelijk.

Gewijzigde bijlagen:

- bijlage 22 - Aanvraag om duurzaam verblijf

- bijlage 35 - Bijzonder verblijfsdocument

Nieuw toegevoegde bijlagen:

- bijlage 53 - Verblijfskaart voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M-kaart*)

- bijlage 54 - Duurzame verblijfskaart voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M-kaart met vermelding 'duurzaam verblijf')

- bijlage 55 - Kaart voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N-kaart*)

- bijlage 56 - Attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord – Verblijf (aanvraag voor een status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord)

- bijlage 57 - Attest voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord – Klein grensverkeer (aanvraag voor een status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord)

- bijlage 58 - Aanvraag voor een status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord

Het document waarmee de begunstigden van het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie de status van begunstigde van dit akkoord aanvragen.

- bijlage 59 - Beslissing tot weigering van verblijf van de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord met bevel om het grondgebied te verlaten

De beslissing waarbij het “aanvraag voor een status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord” (“bijlage 58”) wordt afgewezen.

Bij al deze bijlagen geeft de auteur antwoord op vragen als: 'In welke situtaties wordt deze bijlage afgegeven?, Hoe kan deze bijlage vernieuwd worden?, Hoe lang is de bijlage geldig?, Hoe zit het met de toegang tot de arbeidsmarkt?, Wie geeft deze bijlage af?, ... Een onmisbare publicatie om de vele vreemdelingenbijlagen correct toe te passen in de praktijk.

(*) Lees hier meer over de stand van zaken van de M- en N-kaarten. 


Gerelateerde content