COVID-19: Update van de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria

Terug naar het overzicht COVID-19: Update van de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria

Datum: donderdag 29 april 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Door de aanhoudende hoge besmettingsgraad van het coronavirus en de toename van het aantal besmettingen met de nieuwe virusvarianten, is het noodzakelijk om de afwijking (artikel 13 en 19 van het decreet) op het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging te verlengen.

De Vlaamse Regering maakt het daarom mogelijk om tot en met 30 juni 2021 met de nodige waardigheid meerdere stoffelijke overschotten tegelijkertijd te vervoeren en om het verplichte tweede advies van de geneesheer in geval van crematie weg te laten. Dit wordt bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 april 2021.

Tweede advies geneesheer bij crematie

De wijziging houdt in dat bij crematie het verplichte tweede advies van de geneesheer tot en met 30 juni 2021 wegvalt:

• als het overlijden plaatsvindt in het ziekenhuis of in een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest;

• als het overlijden plaatsvindt buiten het ziekenhuis of een woonzorgcentrum van het Vlaams Gewest en de behandelende geneesheer of de geneesheer die het overlijden vaststelt, bevestigt dat het overlijden te wijten is aan het coronavirus.

Ophalen en verplaatsen van het lichaam

Stoffelijke overschotten kunnen worden opgehaald en verplaatst conform de daartoe geldende richtlijnen.

In afwijking van artikel 13, derde lid, van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, kunnen tot en met 30 juni 2021 meerdere niet-gecremeerde stoffelijke overschotten gezamenlijk vervoerd worden.

De update van de richtlijnen voor begrafenisondernemers en crematoria van 24 april 2021 kan u hieronder nalezen.


Gerelateerde content