Coronanieuws: versoepelingen voor huwelijken buiten

Terug naar het overzicht Coronanieuws: versoepelingen voor huwelijken buiten

Datum: vrijdag 7 mei 2021

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

Vanaf 8 mei mogen maximum 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld, tegelijkertijd aanwezig zijn bij burgerlijke huwelijken, voor zover deze buiten worden georganiseerd op de plaatsen die daartoe bestemd zijn (art. 15, § 3, tweede lid, 2° MB 28/10/2020).

Voor het eerst worden huwelijken buiten specifiek geregeld, voorheen vielen deze onder de algemene samenscholingsregel van artikel 15, § 1 MB.

Om welke buitenplaatsen kan dit gaan?

Huwelijken worden in principe voltrokken in het gemeentehuis. De gemeenteraad kan evenwel op het grondgebied van de gemeente andere openbare plaatsen met een neutraal karakter, waarvan de gemeente het uitsluitend gebruiksrecht heeft, aanwijzen om huwelijken te voltrekken (art. 165/1 BW, meer informatie kan u terugvinden in de publicatie Burgerlijke Stand 1 – Algemeenheden).

In deze FAQ wordt dieper ingegaan op het ‘uitsluitend gebruiksrecht’. Gemeentelijk parken vallen bijvoorbeeld binnen de voorwaarden om te kunnen dienen als locatie voor de huwelijkssluiting.

Wat met huwelijken binnen?

Huwelijken binnen blijven beperkt tot 15 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld (art. 15, § 3, eerste lid, 1° MB 28/10/2020). Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw.

Ook de aanwezigheden op de begraafplaatsen blijven dezelfde. Al sinds 8 maart 2021 mogen 50 personen aanwezig zijn op de begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie (art. 15, § 3, tweede lid, 1° MB 28/10/2020). Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst worden niet meegeteld. Het lichaam van de overledene mag niet worden blootgesteld.

Welke veiligheidsmaatregelen moeten worden in acht genomen?

Zowel voor huwelijken buiten als binnen, en voor de aanwezigheden op de begraafplaatsen gelden volgende maatregelen (art. 15, § 3, derde lid MB 28/10/2020):

1° de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m² is toegelaten;
3° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
5° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8° fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
9° fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.

Geldigheidsduur

De laatste wijziging aan het basis ministerieel besluit heeft de maatregelen van toepassing verklaard tot en met 30 juni 2021.

De redactie van OranjeConnect volgt de wetgeving uiteraard verder op.


Gerelateerde content