Coronanieuws: nieuwe versoepelingen vanaf 9 juni voor huwelijken en begrafenissen

Terug naar het overzicht Coronanieuws: nieuwe versoepelingen vanaf 9 juni voor huwelijken en begrafenissen

Datum: maandag 7 juni 2021

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

Met het oog op de verbeterde gezondheidssituatie in het land zullen de beperkingen rond de organisatie van bruiloften en begrafenissen met ingang van 9 juni 2021 worden versoepeld.

Huwelijken binnen (trouwzaal)

Burgerlijke huwelijken binnen kunnen doorgaan met een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld, (art. 15, § 4, eerste lid, 1° MB 28/10/2020). Dit maximum geldt onafhankelijk van het aantal ruimtes binnen het gebouw.

Huwelijken buiten (gemeentelijk park bijvoorbeeld)

Huwelijken buiten mogen worden georganiseerd voor een maximum van 200 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de ambtenaar van de burgerlijke stand niet meegeteld (art. 15, § 4, tweede lid, 2° MB 28/10/2020). Deze huwelijken gaan door op plaatsen die daartoe bestemd zijn, aangewezen door de gemeenteraad. Welke plaatsen hiervoor in aanmerking komen, kan u terugvinden in deze FAQ.

Begrafenissen en crematies

Een maximum van 100 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn. (art. 15, § 4, tweede lid MB 28/10/2020)

Begraafplaats

Op de begraafplaatsen mogen eveneens maximum 200 personen aanwezig zijn, in het kader van een uitvaartceremonie (art. 15, § 4, derde lid, 1° MB 28/10/2020). Kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst worden niet meegeteld.

Welke veiligheidsmaatregelen moeten worden in acht genomen?

Tijdens deze activiteiten moeten echter wel de volgende minimale regels te worden nageleefd, onverminderd de toepasselijke protocollen: (art. 15, § 4, vijde lid MB 28/10/2020):
1° de uitbater of organisator informeert de aanwezigen tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen;
2° een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bedoeld in artikel 14bis, wordt gegarandeerd;
3° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
4° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten;
5° de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygi?ne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
6° de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
7° de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
8° fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van een groep bedoeld in artikel 14bis of van eenzelfde huishouden;
9° bij blootstelling van het lichaam tijdens begrafenissen en crematies dient een afstand van 1,5 meter gerespecteerd te worden ten opzichte van het blootgestelde lichaam.

Geldigheidsduur

Deze maatregelen, die op 9 juni 2021 in werking treden, zijn het onderwerp van het ministerieel besluit van 4 juni 2021 tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 betreffende noodmaatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken.


Gerelateerde content