Opleiding in de kijker: Wegwijzer funerair erfgoed

Terug naar het overzicht Opleiding in de kijker: Wegwijzer funerair erfgoed

Datum: dinsdag 24 augustus 2021

Auteur(s): Redactie OranjeConnect

Artikel 26 § 2 van het decreet op de Begraafplaatsen en Lijkbezorging stelt dat elk lokaal bestuur een lijst moet opmaken van graven met lokaal historisch belang met als doel de bewaring van het lokaal funerair erfgoed. Deze lijst bevat alle graven met lokaal historisch belang die als kleine onroerende erfgoedelementen kunnen worden beschouwd, met als eindresultaat de bewaring van deze graftekens voor een periode van 50 jaar

De decreetgever houdt een stok achter de deur en stelt dat bij ontstentenis van deze lijst het initiatief tot de opmaak ervan kan genomen worden door de Vlaamse regering of haar gemachtigde. De gemeente krijgt dus alle vrijheid om haar inventaris zelf inhoudelijk vorm te geven en aan te passen aan haar lokale feitelijke en historische context.

Gezien 2021 een kanteljaar is omdat vele eeuwigdurende concessies - die in 1971 werden omgezet in 50 jarige concessies - vervallen en hierdoor belangrijke historische graven dreigen te verdwijnen, is het besef van waardevol funerair erfgoed gegroeid bij de lokale besturen en stellen velen hiervan zich de vraag: hoe begin ik nu aan de opmaak van een lijst funerair erfgoed?

Tamara Ingels (expert funerair erfgoed) en Patrick Van den Nieuwenhof (historicus en archivaris) zullen een antwoord geven op deze vraag tijdens een online opleiding. Er zal ook stilgestaan worden bij volgende onderwerpen:

  • Wat moet ik begrijpen onder lokaal historisch belang?
  • Moet de grafconcessie verlopen zijn wil het graf in aanmerking kunnen komen voor de lijst funerair erfgoed?
  • Wat met monumenten die reeds beschermd zijn als monument?
  • Hoe ga ik tewerk bij het maken van de selectie en waardebepaling?
  • Welk stappenplan volg ik het best?
  • Praktijkvoorbeelden.

Hebt u interesse in deze online opleiding 'Wegwijzer funerair erfgoed' op 12 & 19 oktober 2021? Schrijf u dan snel in via onze opleidingenwebsite


Gerelateerde content