Nieuwe machtigingen vereist bij een coalitiewissel

Terug naar het overzicht Nieuwe machtigingen vereist bij een coalitiewissel

Datum: woensdag 15 september 2021

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

Het Vlaams decreet ter versterking van de lokale democratie maakt het mogelijk om gedurende de legislatuur een coalitiewissel door te voeren. Uit het recente nieuws bleek dat in enkele besturen de lokale politieke partijen van deze mogelijkheid gebruik maken.

Het kan dus voorvallen dat er een nieuwe ambtenaar van de burgerlijke stand wordt aangesteld. Dit is ofwel de nieuwe burgemeester, ofwel een nieuwe schepen daartoe aangewezen door het college (art. 7 BW).

Deze vervanging heeft ook gevolgen voor de machtigingen die zijn verleend aan de beambten van de burgerlijke stand. Even herhalen: de ambtenaar van de burgerlijke stand kan zijn of haar handtekenbevoegdheid delegeren aan één of meer beambten (art. 9 BW). Dit vereenvoudigt de interne werking, aangezien de beambte dan zelf heel wat akten kan opmaken en ondertekenen (opgelet: niet de huwelijksakte of de ambtshalve nietigverklaring van de akte), uittreksels en afschriften uit DABS kan afleveren, etc.… De delegatie gebeurt via een specifieke en strikt persoonlijke schriftelijke machtiging: van ambtenaar burgerlijke stand x aan beambte y.

Bij een nieuwe ambtenaar van de burgerlijke stand zijn dan ook nieuwe machtigingen nodig. U kan het model overeenkomstig artikel 9 BW hier terugvinden.

Vergeet ook niet de machtigingen overeenkomstig artikel 126 Nieuwe Gemeentewet te controleren, alsook de machtigingen overeenkomst artikel 15bis, § 2 Decreet begraafplaatsen en lijkbezorging en de machtigingen overeenkomstig artikel 81/1 Vreemdelingenwet.


Gerelateerde content