OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Gezinshereniging: wat wanneer de familieband of verwantschap onmogelijk aan te tonen valt met officiële aktes?

In een Gemcombericht van 28 oktober vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) aandacht voor de situaties waarbij het in het kader van gezinshereniging onmogelijk is om de familieband of het verwantschap aan te tonen met officiële aktes.

In principe: letterlijk afschrift van originele akte

Als algemene regel geldt dat een familieband of verwantschap moet bewezen worden met een letterlijk afschrift van een originele akte. Indien nodig voorzien van een legalisatie of apostille en een voor eensluidend verklaarde vertaling door een beëdigde vertaler.  

Andere documenten onder bepaalde voorwaarden 

De DVZ herinnert eraan dat voor het bewijs van familieband of verwantschap, ook andere documenten dan officiële aktes kunnen worden aangenomen aan het loket. De DVZ verwijst naar een onderhoud (gesprek) en/of DNA-test (voor de afstamming).

In de verblijfswet wordt een onderhoud of DNA-test echter opgenomen als laatste optie, na eventuele ‘andere geldige bewijzen’. Het kan bijvoorbeeld gaan over (gehomologeerde) notariële aktes, geboortecertificaten, religieuze aktes, vervangende vonnissen, nationale identiteitskaarten, een affidavit of huwelijkscontract.

De DVZ benadrukt dat een ander bewijs enkel kan in aanmerking komen op voorwaarde dat de burger het bewijs levert dat hij de officiële documenten niet kan verkrijgen om welbepaalde redenen.

Het is altijd aan de DVZ (Dienst Gezinshereniging) om te beslissen of deze documenten als voldoende bewijs kunnen worden aanvaard. De gemeente zal dus nooit zelf kunnen beslissen.

Wat bij visumaanvragen?

Ook bij visumaanvragen dient de DVZ rekening te houden met andere bewijzen. In de praktijk zal er daar vaak overgegaan worden tot een DNA-test. Ook wanneer de DVZ bijvoorbeeld van oordeel is dat een buitenlandse geboorteakte niet betrouwbaar is.

Rechtsgrond

Dit principe komt volgens de DVZ voort uit artikel 12bis §§5 en 6 Verblijfswet voor de procedure gezinshereniging met een derdelander en artikel 44 Verblijfsbesluit voor de procedure gezinshereniging met Belgen en Unieburgers.

Bijwerking in het Rijksregister

Het kan zijn dat de DVZ een visum gezinshereniging toekent aan een familielid maar dat deze, eenmaal toegekomen in België, de familieband niet op voldoende wijze zal kunnen bewijzen om te registreren in het Rijksregister. De afstamming in IT 110 zal bijvoorbeeld niet kunnen bijgewerkt worden op basis van een DNA-test maar enkel op basis van een officiële akte.

 

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...