OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Wijzigingen m.b.t. de modaliteiten van aflevering van uittreksels uit het strafregister aan particulieren

Op 5 december 2022 publiceerde het Belgisch Staatsblad het KB van 13 september 2022 tot wijziging van het KB van 21 november 2016 betreffende de modaliteiten van aflevering van de uittreksels uit het strafregister aan particulieren.

Dit KB heeft enkele praktische gevolgen voor de ambtenaren voor de aflevering van de uittreksels uit het strafregister.

Vanaf 15 december 2022 (datum inwerkingtreding KB) gelden volgende praktische regels:

 • Uittreksels uit het strafregister mogen in digitale vorm enkel nog worden afgeleverd in de eBox van de burger of via een ander elektronisch platform dat is beveiligd zoals voorzien door artikel 1 van het KB.
  In de applicatie CJCS-CG, de verbinding met het strafregister voor aanvragen van uittreksels, is de mogelijkheid voorzien om aan te duiden dat betrokkene het uittreksel in de eBox zal ontvangen.
  Het is verboden om uittreksels op een andere manier digitaal af te leveren, bijv. via e-mail, Messenger, …
 • Uittreksels die op papier worden afgeleverd moeten niet langer worden gedateerd, afgestempeld en ondertekend door de ambtenaar.
  Uittreksels worden enkel in papieren vorm afgeleverd wanneer de burger hier expliciet om vraagt!
 • De uittreksels uit het strafregister, zowel in digitale als papieren vorm, zijn voorzien van verschillende beveiligingsmechanismen.
  Digitale uittreksels genieten van een maximale bescherming tegen vervalsing aangezien de digitale handtekening wordt tenietgedaan door elke wijziging van het document.
  Het is bijgevolg sterk aangeraden om de aflevering van een uittreksel aan de burger in digitale vorm te verrichten en niet op papier.

Meer praktische informatie over het afleveren van uittreksels uit het strafregister kan u nalezen in het 'dossier strafregister' op OranjeConnect.

Wist u dat ... eGovFlow, het e-loket van Vanden Broele, ...

sinds dag 1 voorziet dat de aanvragende burger zijn uittreksel uit het strafregister elektronisch enkel via streng beveiligde weg kan bekomen. In eerste instantie was dat uitsluitend door via CSAM aan te melden op het webloket van eGovFlow, m.a.w. doorgaans via eID of Itsme-app. Later kwam daar ook ACM van Vlaanderen bij (op zich een “schil” rond CSAM, dus identiek) en ook aflevering in de persoonlijke federale eBox. Er wordt via eGovFlow nooit een e-mail met het uittreksel uitgestuurd. eGovFlow stuurt een link via e-mail via dewelke na veilig aanmelden het document kan opgevraagd worden.

Meer info via eGovFlow.be

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in OranjeConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...