OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Welk concessiesysteem kiezen?

Experte Martine Verbeek liet medewerkers burgerzaken in detail kennis maken het onderwerp concessies tijdens drie opleidingssessies. We zetten hieronder de belangrijkste items op een rij.

Wat is een concessie?
Het verlenen van een grafconcessie is GEEN verkoop, zelfs geen verhuring. Het geeft geen enkel eigendomsrecht of enig ander zakelijk recht op de plaats van het graf.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de plaats van het graf en het grafmonument.
Het grafmonument is eigendom van de persoon die het heeft doen plaatsen en van zijn erfgenamen. Het perceel waarop het grafmonument wordt geplaatst blijft eigendom van de lokale overheid.

Is concessies verlenen verplicht?
Hoewel artikel 6 van het decreet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging stelt dat de lokale overheid of het intergemeentelijk samenwerkingsverband concessies “kan” verlenen, wat dus niet duidt op een verplichting, beschikken de meeste begraafplaatsen over concessies. Op lokaal vlak beslist de gemeenteraad over het al dan niet verlenen van concessies.
Enkel de gemeenteraad kan de voorwaarden vaststellen voor de toekenning van de concessies. De vaststellingen gaan over de termijnen van de concessies, de aanvangsdata, de vervaldata, de termijnen van de hernieuwing van de concessie, het al dan niet vooraf toekennen van concessies, het maximum aantal personen per concessie, de tarifering, enz … en worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Wat zijn de voordelen van concessies?
Het verlenen van concessies biedt een aantal voordelen.

Voor de betrokken nabestaanden:
 • Zij hebben recht op een langere bewaringstermijn.
 • Zij hebben rechtszekerheid betreffende het samen begraven, het aantal personen en de bewaartermijnen.
 • Zij kunnen de bewaartermijnen van de begravingen hernieuwen.
Voor de lokale overheid:
 • Het toekennen van een langere bewaartermijn, gekoppeld aan de concessies, vergroot het engagement van de betrokken nabestaanden inzake de stabiliteit bij de plaatsing van een grafmonument en bij het onderhoud. Dit heeft esthetische voordelen voor de begraafplaats.
 • De lokale overheid kan het plaatsen van een grafmonument verplichten en op de grafmonumenten van de geconcedeerde percelen kan een procedure van verwaarlozing worden toegepast. De esthetische aspecten van de begraafplaats kunnen op die manier verbeteren.
 • De lokale overheid genereert inkomsten uit het verlenen van de concessies. Deze inkomsten kunnen eventueel gebruikt worden voor de verbetering van de ruimtelijke en esthetische aspecten van de begraafplaats.

Voor welk concessiesysteem kies je als lokale overheid? Een concessie per persoon of per perceel?


Voorbeeld:

(art. 7 § 3 DBL: Wanneer er geen hernieuwing van een concessie wordt aangevraagd tussen de datum van de laatste bijzetting en het verstrijken van de periode waarvoor deze verleend werd … grafrust 10 jaar.)

Is het aangewezen het aantal personen nominatief te bepalen per concessie?

Geen aantal, betekent:

 • Geen rechtszekerheid
 • Discriminatie
 • Ruimtelijk bezwarend
 • Systeem van eeuwigdurende concessies

Nominatieve toewijzing: geen verplichting, wel aangewezen want het biedt:

 • Rechtszekerheid
 • Administratieve duidelijkheid
 • Minder discussies!

Voorbeeld reglementering:

Wat is de bewaartermijn?

De wetgever maakt een duidelijk onderscheid tussen eeuwigdurende concessies en concessies met beperkte duur (max. 50 jaar). Zowel de eeuwigdurende concessies en de concessies met een beperkte duur kunnen hernieuwd worden. In de wetgeving, meer bepaald bij de hernieuwing van de concessies met een beperkte bewaartermijn wordt nog een bijkomend onderscheid gemaakt bij de hernieuwing van deze concessie naar aanleiding van een bijbegraving en de hernieuwing zonder bijbegraving.

Al deze termijnen moeten vastgelegd worden in de gemeentelijke reglementering, samen met de start van de bewaartermijnen (vanaf datum overlijden, vanaf datum begraven, vanaf datum college burgemeester en schepenen, vanaf 1e van de maand volgend op... ) en de termijnen van hernieuwing.

Voorbeeld reglementering toekenning per perceel:

Andere items die aan bod kwamen tijdens de opleiding zoals retroactieve rechtzetting, concessies van oud-strijders, de procedures van toepassing op concessies, ... kunnen nagelezen worden in het  Commentaarwerk decreet lijkbezorging en begraafplaatsen (hoofdstuk 8) of het Loketboek lijkbezorging en begraafplaatsen (hoofstuk 4) van Martine Verbeek, beide beschikbaar in de online bibliotheek OranjeConnect.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in OranjeConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...