OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Stand van zaken over Turkse, Syrische en Oekraïense onderdanen

Oekraïne - afstamming op verklaring: codes operationeel

In een eerder nieuwsbericht kondigden we al aan dat, wat de registratie van de familiebanden van tijdelijk beschermden uit Oekraïne betreft, werd beslist om een afstamming (IT110) op verklaring te registreren. Hier zou een nieuwe code voor gecreëerd worden.

In een nota van 26 januari 2023 kondigt de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken (ADIB) nu aan dat de codes voor de afstamming op verklaring intussen operationeel zijn.

De ADIB haalt ter motivatie aan dat Oekraïense aktes van de burgerlijke stand, voornamelijk geboorteaktes, gezien de omstandigheden niet kunnen worden geapostilleerd/gelegaliseerd.

Voor de bijwerking van de afstamming op verklaring met een informatiedatum vóór 6 juni 1987 kan de code 40 gebruikt worden; voor de afstamming op verklaring na 6 juni 1987 is de code 41 van toepassing.

In IT 110 zullen deze codes weergegeven worden als: “afstamming op verklaring: kind van … en ……”.

Aardbeving in Turkije en Syrië: snellere behandeling van visum- en verlengingsaanvragen voor getroffen gezinnen

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) zal aanvragen voor visa en verblijfsverlengingen van personen uit door de aardbeving getroffen gebieden die reeds vóór 6 februari 2023 zijn ingediend, bij voorrang in behandeling nemen.

De DVZ zal ook zo snel mogelijk de aanvragen voor visa en verblijfsverlenging van personen uit door de aardbeving getroffen gebieden behandelen die na 6 februari 2023 worden ingediend. 

De DVZ benadrukt dat de gebruikelijke procedures nog steeds van toepassing zijn:

Visumaanvraag

Getroffenen van de aardbeving die naar België willen reizen om steun van hun familie te krijgen, moeten een visum type C aanvragen voor een verblijf van maximaal 90 dagen en een visum type D als zij zich in België willen vestigen in het kader van gezinshereniging.

Mensen die in het zuidoosten van Turkije wonen kunnen de website van het Belgische consulaat-generaal in Istanbul of de website van VFS Global raadplegen voor informatie over het aanvragen van een C- en D-visum.

Mensen die in het noorden van Syrië wonen, kunnen de website van de Belgische ambassade in Beiroet of de website van TLS Contact raadplegen.

 Verlenging van het verblijf

Personen uit een door de aardbeving getroffen gebied die zich momenteel in België bevinden en die hun verblijf tijdelijk willen verlengen, moeten vóór de datum waarop zij België hadden moeten verlaten ("vervaldatum van hun visum of verblijfsvergunning") contact opnemen met de gemeente van de plaats waar zij verblijven.

De te volgen procedure, de te vervullen voorwaarden en de voor te leggen documenten kunnen nagelezen worden in onze publicaties over vreemdelingen.

Stand van de procedure

De visumaanvrager kan de stand van de procedure zoals steeds volgen via de toepassing "Een visumaanvraag opvolgen"

De meest actuele info is terug te vinden op deze webpagina van de DVZ.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...