OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Nieuw sinds 11 maart! Ontbinding wettelijke samenwoning verplicht vooraleer in het huwelijk te treden met een andere partner

Op 1 maart 2023 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 8 februari 2023 tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek met het oog op de afschaffing van de beëindiging van de wettelijke samenwoning door het huwelijk met een derde gepubliceerd.

Momenteel kan de wettelijke samenwoning op drie manieren worden beëindigd:

  • door het overlijden van één van de partners
  • door het huwelijk of
  • door een gezamenlijke of eenzijdige verklaring die overhandigd werd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

In 2019 en 2020 werden telkens 0,18 % van de wettelijke samenwoningen beëindigd doordat één van de partners in het huwelijk trad met een derde persoon. In die gevallen gebeurt er geen enkele kennisgeving aan de andere wettelijk samenwonende partner.

De wetgever acht deze wijze van beëindiging ongevoelig en onverschillig en heeft daarom dit verschil in behandeling weggewerkt door artikel 147 van het oud Burgerlijk Wetboek als volgt te vervangen:
"Men mag geen huwelijk aangaan:
1° vóór de ontbinding van een bestaand huwelijk;
2° vóór de beëindiging van een bestaande wettelijke samenwoning, tenzij het dezelfde partijen betreft."
Artikel 1476, § 2, eerste lid, van het oud Burgerlijk Wetboek werd ook aangepast.*

Indien een wettelijk samenwonende partner dus wil huwen met een derde moet de wettelijke samenwoning eerst ontbonden worden (gezamenlijk of eenzijdig). Indien de wettelijk samenwonende partners evenwel met elkaar huwen verandert er niets. In dat laatste geval moet de wettelijke samenwoning niet ontbonden worden.

Deze wetgeving treedt in werking op zaterdag 11 maart 2023.

Meer informatie kan u terugvinden in het 'Dossier wettelijke samenwoning'.

 

* Tip: u kan gemakkelijk twee versies van wetgeving vergelijken via de knop naast het versiestrookje.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...