OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Gebundeld: enkele interessante vragen over de wilsverklaring euthanasie

Sinds 13 december 2022 heeft ODEA (Online Declaration of Euthanasia Agreement), definitief de oude toepassing voor de registratie, wijziging of intrekking van de wilsverklaringen inzake euthanasie vervangen. Naar aanleiding hiervan hebben we een aantal vragen ontvangen, die we gebundeld hebben en met u willen delen.

  • De voorafgaande verklaring over euthanasie moet twee getuigen vermelden. Maar wanneer de verklaring van de burger wordt geregistreerd via ODEA, worden de getuigen niet meer vermeld. Of die getuigen nog wel vermeld worden op het modelformulier wilsverklaring euthanasie en of zij het formulier nog moeten ondertekenen, leest u hier.
  • Hoe u in ODEA een euthanasieverklaring registreert die eerder verlopen was, kan u hier nalezen.
  • Kan een Fransman die in Frankrijk woont een wilsverklaring euthanasie registeren in België? Het antwoord vindt u hier.
  • Een oudere persoon heeft een wilsverklaring euthanasie ingevuld en ondertekend, maar is fysiek niet meer in staat om naar het loket te komen voor de registratie van de wilsverklaring. Of er iemand anders deze wilsverklaring kan komen indienen, kan u hier terugvinden. 
  • Een overzicht van wie welke identiteitskaarten moet meebrengen bij de indiening van de wilsverklaring euthanasie kan u hier terugvinden.
  • Moeten wij de ingevulde documenten (wilsverklaringen) nog in onze gemeente bewaren, aangezien er niks meer naar Brussel moet doorgestuurd worden? Het antwoord kan u hier nalezen.
  • Kan een burger in om het even welke gemeente euthanasie laten registreren in ODEA of moet dit in de gemeente zijn waar men woont? Vind het antwoord hier terug.
  • De geldigheidstermijn van een wilsverklaring euthanasie is onbeperkt geldig. Of dit ook geldt dit ook voor de “negatieve wilsverklaring” kan u hier nalezen.
  • Wij hebben een wilsverklaring euthanasie ontvangen en het betreft een euthanasieverklaring voor een moeder waarbij de dochter in opdracht getekend heeft en in het bezit is van een zorgvolmacht voor haar moeder. In de zorgvolmacht staat een clausule opgenomen over ‘uitoefening van alle keuzemogelijkheden uit hoofde van huwelijkscontract, schenking(en) en/of uiterste wilsbeschikking(-en)'. Toch twijfel ik of een verklaring euthanasie hieronder valt? Lees hier na of de twijfel gegrond is.

In de publicatie Bevolking - Registratie/Attesten en uittreksels op OranjeConnect kan u meer informatie terugvinden:

Het modelformulier wilsverklaring euthanasie is als bijlage bij het KB van 2 april 2003 ook op OranjeConnect terug te vinden. 

Bijkomende informatie kan ook u vinden op de de website van de FOD Volksgezondheid:

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...