OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Vreemdelingenkaarten: de A-kaart. Voor wie?

De A-kaart is de verblijfstitel die wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die in België toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf voor een beperkte periode van meer dan drie maanden.

Deze A-kaart wordt afgegeven in een veelheid van verblijfssituaties:

1. Onderdanen van derde landen die vrijgesteld zijn van machtiging tot voorlopig verblijf
2. Onderdanen van derde landen die als werknemer in loondienst verblijven, met uitzondering van seizoenarbeiders ("gecombineerde vergunning")
3. Onderdanen van derde landen die als zelfstandige verblijven
4. Onderdanen van derde landen die als seizoenarbeiders verblijven
5. Onderdanen van derde landen die als onderzoeker in het kader van een gastovereenkomst verblijven (België als eerste lidstaat van verblijf)
6. Onderdanen van derde landen die als onderzoeker in het kader van een gastovereenkomst verblijven (België als tweede lidstaat van verblijf – "Lange-termijnmobiliteit")
7. Werk zoeken of een bedrijf oprichten na het voltooien van hun onderzoeksactiviteiten
8. Onderdanen van derde landen die begunstigden van de regeling inzake werkvakantie zijn
9. Onderdanen van derde landen die als student verblijven
10. Werk zoeken of een bedrijf oprichten na het voltooien van hun studies
11. Onderdanen van derde landen waarvan verblijfsrecht wordt erkend door een internationaal verdrag
12. Onderdanen van derde landen die voldoen aan de voorwaarden voor het herkrijgen van de Belgische nationaliteit
13. Onderdanen van derde landen (vrouwen) die door een huwelijk de Belgische nationaliteit hebben verloren
14. Onderdanen van derde landen die als familielid van een onderdaan van een derde land verblijven ("gezinshereniging")
15. Onderdanen van derde landen die begunstigden van de tijdelijke bescherming zijn
16. Vreemdelingen die subsidiaire bescherming hebben gekregen
17. Vreemdelingen die als vluchteling zijn erkend
18. Onderdanen van derde landen die om medische redenen gemachtigd zijn tot verblijf van meer dan drie maanden
19. Onderdanen van derde landen die op grond van uitzonderlijke omstandigheden gemachtigd zijn tot verblijf van meer dan drie maanden
20. Niet-begeleide minderjarige Vreemdelingen ("NBMV")
21. Slachtoffers van mensenhandel
22. Onderdanen van derde landen die onderworpen zijn aan een adoptieprocedure
23. Vreemdelingen die op grond van de discretionaire bevoegdheid van de Minister gemachtigd zijn tot verblijf van meer dan drie maanden
24. Onderdanen van derde landen die de status van langdurig ingezetene hebben verworven in een andere lidstaat
25. Onderdanen van derde landen die als stagiair verblijven
26. Onderdanen van derde landen die als vrijwilliger verblijven

27. Samenvattende tabel 

Nieuw op OranjeConnect: 'Vreemdelingenkaarten en andere verblijfsdocumenten' editie 2023

De belangrijkste aanpassingen in deze bijgewerkte editie zijn:

  • nieuwe benaming voor de visumcodes
  • de toevoeging van de A-kaart afgegeven aan onderzoekers, vrijwilligers en stagiairs (zie hierboven in het vet)
  • Bijlage 49 (ook voor stagiairs, vrijwilligers en onderzoekers)
  • Voorlopig verblijfsdocument bijlage 51
  • Attest bijlage 62

Deze publicatie biedt per verblijfskaart (of -document) een gedetailleerd overzicht van welke vreemdelingen recht hebben op welke kaart, welke de voorwaarden zijn om deze kaart te bekomen, welke de toegang tot de arbeidsmarkt is en wat de geldigheidsduur per kaart is.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in OranjeConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...