OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

In de kijker: codes 10 en 11 in het IT 003

Begin dit jaar verschenen de onderrichtingen over de nieuwe codes 10 en 11 voor de procedure van ambtshalve inschrijving in het IT 003.

Een persoon die zijn hoofdverblijfplaats heeft gevestigd op een bepaald adres zonder aangifte van adreswijziging te doen, wordt aangemaand om die aangifte alsnog zelf te doen. Deze aanmaning kan gebeuren tijdens het onderzoek door de wijkagent zelf of per brief door de bevolkingsdienst na ontvangst van het politieverslag waarin de hoofdverblijfplaats van de persoon wordt bevestigd.

Gebeurt de aangifte van adreswijziging toch nog door de persoon zelf, dan wordt de normale inschrijvingsprocedure gevolgd en zal de inschrijving gebeuren op datum van de aangifte of op datum van ondertekening van het Model 6, indien de inschrijving voortvloeit uit een toegestuurd Model 6 door een andere gemeente.

Verzuimt de persoon om zelf aangifte te doen, dan zal het college van burgemeester en schepenen hem van ambtswege inschrijven op de datum waarop de aanwezigheid in de gemeente werd vastgesteld, zoals vermeld in het onderzoeksverslag van de wijkagent.

 

Nieuwe codes

In het IT 003 met betrekking tot de bepaling van de hoofdverblijfplaats zijn hiervoor vanaf 15 februari 2023 twee codes voorzien, enerzijds code 10 voor de registratie van het voorstel tot ambtshalve inschrijving en anderzijds code 11 voor de beslissing ter zake door het college van burgemeester en schepenen.

De codes 10 en 11 stellen de gemeenten bovendien in staat hun bevolkingsregisters en de lopende onderzoeken van woonstvaststelling beter te beheren (bijvoorbeeld indien twee gemeenten betrokken zijn).

Het doel is ook om betrouwbare statistieken te verkrijgen over ambtshalve inschrijvingen, zowel op gemeentelijk als op nationaal niveau, vergelijkbaar met wat er bestaat voor de afvoeringen van ambtswege.

 

Opmerkingen

• Door de creatie van deze twee nieuwe codes wordt het formaat van de bijwerkingsstructuur aangepast: de codes die voorheen in 1 cijfer werden ingevoerd, moeten voortaan in 2 cijfers worden ingevoerd.

• Een niet-beheergemeente kan de codes m.b.t. de procedure van ambtshalve inschrijving bijwerken na invoering van een IT 005 – IT 019 in het/de betrokken dossier(s).

Opgelet: suppressie of annulatie van de informatie in IT 003 kan enkel uitgevoerd worden door de gemeente van beheer of door de diensten van het Rijksregister, zelfs wanneer de niet-beheergemeente een IT 005/IT 019 invoerde.

• Strikt gezien volgt het voorstel tot ambtshalve inschrijving pas uit het onderzoeksverslag door de wijkagent en zou de code 10 pas op datum van het onderzoeksverslag moeten geregistreerd worden.

Wanneer de woonstcontrole echter voortvloeit uit een door een andere gemeente toegestuurd Model 6, is het aangeraden om niet te wachten tot ontvangst van het onderzoeksverslag om deze code 10 te registreren. Omdat tussen de datum van aanvraag van de woonstcontrole en het effectieve onderzoeksverslag enige tijd kan verlopen, is het aangewezen om de registratie zo snel mogelijk uit te voeren. Op deze manier is de andere gemeente als gemeente van beheer op de hoogte van de verdere afhandeling van het toegestuurde Model 6 d.m.v. de in het IT 003 ingevoerde informatie.


Binnenkort in OranjeConnect

Onze redactie werkt hard aan een nieuwe publicatie over het Rijksregister. We houden u op de hoogte!

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...