OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Nieuw in OranjeConnect: dossier lokaal funerair erfgoed

Onze Vlaamse begraafplaatsen herbergen veel en divers funerair erfgoed. Het vertelt in eerste instantie over de lokale gemeenschap. Dat erfgoed in kaart brengen en er zorg voor dragen, is een taak voor de lokale overheid.

Artikel 26 § 2 van het decreet op de begraafplaatsen en lijkbezorging stelt dat elk lokaal bestuur een lijst moet opmaken van graven met lokaal historisch belang. Die lijst bevat alle te bewaren erfgoedelementen waarvoor lokale besturen gedurende 50 jaar de zorg op zich nemen. Op die manier kan het lokaal bestuur waardevolle grafmonumenten bewaren in hun oorspronkelijke staat als blijvende getuige van de geschiedenis.

Als lokaal bestuur mag u zelf een lijst funerair erfgoed opstellen …

De decreetgever houdt een stok achter de deur en stelt dat bij ontstentenis van deze lijst het initiatief tot de opmaak ervan kan genomen worden door de Vlaamse regering of haar gemachtigde. De gemeente krijgt dus alle vrijheid om haar inventaris zelf inhoudelijk vorm te geven en aan te passen aan haar lokale feitelijke en historische context.

… maar hoe begint u aan een lijst funerair erfgoed en aan de inventarisatie van waardevolle grafmonumenten?

Het dossier Lokaal funerair erfgoed, samengesteld door de redactie van OranjeConnect, kan u hierbij ondersteunen.  

Het dossier bestaat onder andere uit opnames die we samen met dr. Tamara Ingels, experte funerair erfgoed, maakten op de begraafplaats van De Panne. Zo brengen we het verhaal van inventarisatie en waardering van grafmonumenten in kaart met praktische werkinstrumenten. 

Inventarisatie van graftekens is van cruciaal belang bij het behoud en beheer van funerair erfgoed. Het zorgvuldig documenteren en analyseren van graftekens stelt ons in staat om weloverwogen beslissingen te nemen over hun behoud. Bij het inventariseren van een grafteken verzamelen we stapsgewijs alle gegevens, waarbij we systematisch van boven naar beneden werken. We letten op het type graf, het materiaal, symbolen, technieken en eventuele schade.

De opnames gaan niet enkel over inventarisatie: ook graftypes en -symboliek komen aan bod. Tamara licht bovendien verschillende materialen en vormen van schade toe. Als afsluiter vertelt Bram Degrieck, burgemeester van De Panne, hoe hij in zijn gemeente gestart is met het project rond funerair erfgoed en geeft hij tips mee voor andere lokale besturen.

Dossier lokaal funerair erfgoed

Ontdek hier het dossier. Naast de opnames bevat het een bundeling met alle interessante informatie die van belang kan zijn bij het inventariseren van funerair erfgoed. Vragen of opmerkingen mogen gemaild worden naar info@oranjeconnect.be.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in OranjeConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...