OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Beroep voor de RvV? Geen paniek!

Meer en meer vreemdelingen gaan in beroep tegen een negatieve beslissing van gemeentebesturen, maar…

meer en meer medewerkers van een dienst burgerzaken voeren zelf de procedures voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV).

Hieronder geven we kort een overzicht over de fases en het voeren van een procedure bij de RvV.

Procedure

Fase 1. Het bestuur neemt een beslissing

Alles start bij de beslissing, in de vorm van een bijlage. Door het correct opmaken van de juiste bijlage kan al vermeden worden dat er beroep tegen ingesteld wordt.

Fase 2. De vreemdeling tekent beroep aan tegen de beslissing van het bestuur

Vanaf de betekening van de beslissing heeft de vreemdeling 30 dagen de tijd, onder de vorm van een verzoekschrift, om beroep aan te tekenen bij de RvV. Na ontvangt en controle van dit verzoekschrift stuurt de RvV een kopie van het verzoekschrift naar de gemeente met de vraag om een nota en het administratief dossier over te maken.

Fase 3. De nota en het administratief dossier

In de nota wordt uitgelegd waarom een beslissing werd genomen om het verblijf te weigeren en geeft u een antwoord op de argumenten van de tegenpartij. Dit kan in een eenvoudige taal opgemaakt worden en hoeft u hiervoor geen juridische basis te hebben.

Het administratief dossier bevat alle stukken uit het dossier die werden ingediend ikv de verblijfsaanvraag die geweigerd werd. 

Het bestuur maakt binnen de 8 dagen het administratief dossier over. Lees hier hoe je de termijn van 8 dagen berekent. 

Het administratief dossier wordt per aangetekende post (1 exemplaar) opgestuurd. Er kan een nota met opmerkingen worden ingediend, dit gebeurt elektronisch (per mail) én men dient eveneens 5 exemplaren via aangetekende post te versturen.

Fase 4. De terechtzitting

De RvV bepaalt de zittingsdag waarop vreemdeling en gemeentebestuur moeten verschijnen. Goed om weten is dat de zitting volledig schriftelijk is, wat wil zeggen dat de partijen op de zitting meestal enkel verwijzen naar hun nota of verzoekschrift door letterlijk te zeggen 'Ik verwijs naar mijn nota/verzoekschrift'.

Fase 5. Het arrest

Binnen 30 dagen na de zitting doet de RvV op basis van het verzoekschrift, het administratief dossier en de nota uitspraak. De RvV kan geen verblijfsrecht toekennen, maar enkel een genomen beslissing bevestigen of vernietigen.

 

Meer weten?

Nike Wellens, diensthoofd bij de stad Ham en voordien juriste bij de RvV, geeft hierover een halve dag opleiding op 4 juni in Gent en op 18 juni in Hasselt. Via oefeningen en cases maakt ze u wegwijs in het correct voeren van een procedure bij de RvV als medewerker op de dienst burgerzaken.

Verder heeft ze op maat van de loketmedewerkers een publicatie geschreven dat u stap voor stap begeleidt doorheen de volledige procedure voor de RvV: ‘De beroepsprocedure voor de RvV’.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Lees meer in OranjeConnect

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...