OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Nieuw informatietype IT128: voogdij over NBMV

Met toepassing van het Koninklijk besluit van 3 juli 2019 moeten een aantal informatiegegevens betreffende de voogd van een niet-begeleide minderjarige vreemdeling geregistreerd worden in de bevolkingsregisters.

Doel?

Deze informatiegegevens worden geregistreerd om de bevoegde overheden de mogelijkheid te bieden de voogd of, in voorkomend geval, de voorlopige voogd van een niet-begeleide minderjarige te contacteren, opdat deze laatste wettelijk vertegenwoordigd zou kunnen worden in zijn/haar contacten met die overheid.

IT128

Het informatietype 128 voorziet in de registratie van de namen, de voornamen en de rijksregisternummers van de voogd, de voorlopige voogd of de voogd ad hoc van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV), alsook de datum van de aanwijzing en de datum van de beëindiging van de voogdij.

De namen en de voornamen worden opgehaald via de link met het rijksregisternummer van de voogd. Er is geen autogeneratie naar het dossier van de voogd. De dienst Voogdij (FOD Justitie) is uitsluitend gemachtigd om de dossiers bij te werken.

Het IT128 kan geraadpleegd worden door de Dienst Voogdij, de Dienst Vreemdelingenzaken van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers, het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, de gemeenten, de parketten en de politiediensten. De diensten van het Rijksregister kan het IT128 eveneens raadplegen en bijwerken. Bovendien wordt er een historiek bewaard van de verschillende voogden van de NBMV.

Lees hier verder over de structuur en de bestanddelen van het IT128.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...