OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

Raad van State vernietigt de Vlaamse hervorming van de rijopleiding

Een arrest van de Raad van State van 12 maart 2020 vernietigt het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 dat de scholingsvoorwaarden voor het verkrijgen van een rijbewijs bepaalt. Door dit besluit worden begeleiders verplicht om een vorming te volgen en een begeleidersattest te behalen. Verder bracht het besluit de minimumduur voor het doorlopen van de rijopleiding van drie naar negen maanden. Indien deze voorwaarden niet vervuld werden, kon een gemeenbestuur de uitreiking van het (voorlopig) rijbewijs weigeren.

Reden van de vernietiging

Maar nu vernietigt de Raad van State dit besluit. Hierdoor maakt de Vlaamse Regering de uitreiking van het (voorlopig) rijbewijs, wat een federale bevoegdheid is, afhankelijk van de naleving van de voormelde scholingsvoorwaarden en legt de Vlaamse Regering aan de gemeenten een verplichting op die niet kan worden ingepast in de aan de gewesten toegekende bevoegdheid; verduidelijkt de Raad van State.
Bovendien miskent het besluit het vrije keuzerecht, zoals gewaarborgd in de bijzondere wet die de bevoegdheden van de gewesten bepaalt, van een inwoner van het Vlaamse Gewest om een rijopleiding te volgen in een rijschool van een ander gewest, ongeacht zijn verblijfplaats, en om zijn examen af te leggen in een examencentrum van een ander gewest.

Gevolgen van de vernietiging

Het arrest vermeldt concreet:

  • Voor de deelname aan het praktijkexamen in het Vlaamse Gewest wordt de stageperiode van minimum 9 maanden teruggebracht naar minimum 3 maanden.
  • Het is niet meer verplicht dat de begeleider(s) een vormingsmoment volgen bij een erkende rijschool of en zelfstandig instructeur.

Overzicht voorlopige rijbewijzen

In een vorig nieuwsbericht op OranjeConnect, gepubliceerd op 3/3/2020, gaven we u een overzicht mee van alle voorlopige rijbewijzen. Dit hebben we aangepast en kan u hieronder terugvinden.

Deel deze update via LinkedIn
Deel deze update via Facebook
Deel deze update via Twitter
Deel deze update via e-mail

Al onze nieuwsberichten in uw mailbox?

Schrijf u in op onze gratis nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuwe regelgeving, relevante actualiteit, niet te missen opleidingen en studiedagen, ...