Omzendbrief rijbewijzen: nieuw hoofdstuk 3

Terug naar het overzicht Omzendbrief rijbewijzen: nieuw hoofdstuk 3

Datum: dinsdag 5 januari 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Hebt u het nieuwe hoofdstuk al gelezen in de omzendbrief rijbewijs van de FOD Mobiliteit en Vervoer? 

Het nieuwe hoofdstuk 3 gaat over de formaliteiten die de gemeenten moeten vervullen en bestaat uit 9 onderdelen:

  • formulieren: hoe gebruiken en invullen, klassement en archief
  • inlichtingenfiche*: verplichte vermeldingen en gebruik
  • ontvangst en afleveren van een rijbewijs en een voorlopig rijbewijs: ontvangstbewijs, aanvaarden of weigeren, aflevering
  • retributie: bedrag per soort rijbewijs
  • facturatie van de rijbewijzen en voorlopige rijbewijzen
  • internationaal rijbewijs - register: werkwijze
  • Europese rijbewijzen en attesten van omwisseling
  • de omzendbrieven: flash
  • transactiecodes: overzicht van alle geldige transactiecodes in Mercurius

*In het nieuwe hoofdstuk 3 is er sinds 8/12/2020 al een update - VERHUIZING NAAR HET BUITENLAND

Alle documenten blijven in de laatste gemeente van verblijf in België.

De houder van een buitenlands niet-Europees rijbewijs kan, als hij het Belgisch grondgebied definitief verlaat, zijn buitenlands rijbewijs recupereren. In dat geval wordt het Belgisch rijbewijs teruggegeven aan de gemeente die het mag vernietigen op voorwaarde dat het correct in Mercurius staat geregistreerd.

Het Belgisch rijbewijs moet buiten omloop worden gesteld (via de code 04.68 omwisseling in het buitenland) en mag nooit worden teruggegeven. Als de houder van het Belgisch rijbewijs terugkomt, wordt er een nieuw Belgisch rijbewijs opgemaakt door omwisseling van het buitenlands rijbewijs.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen over rijbewijzen, of nood aan een opfrissing? Dan is het misschien interessant om onze basisopleiding rijbewijs te volgen.


Gerelateerde content