Afscheid van de legalisatie door de rechtbanken

Terug naar het overzicht Afscheid van de legalisatie door de rechtbanken

Datum: vrijdag 8 januari 2021

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

Vanaf 1 januari 2021 moet elk verzoek om legalisatie van de handtekening van een beëdigd vertaler worden gericht aan de FOD Justitie. De rechtbanken staan hier niet langer voor in.

Wat moet er concreet gebeuren?

Stel dat u op de dienst een vertaling van een akte ontvangt, mét handtekening van de beëdigd vertaler, maar zonder legalisatie van deze handtekening.

Zoals u in het loketboek ‘Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren’ kan lezen, moet een vertaling van een buitenlandse akte steeds gelegaliseerd worden (ook in de hypothese dat de akte zelf van legalisatie zou zijn vrijgesteld).

Wie staat hier voor in?

De beëdigd vertaler moet het nodige doen om zijn of haar vertaling te laten legaliseren bij de dienst Nationaal register van de FOD Justitie.

Om te kunnen worden gelegaliseerd, moet de vertaling correct worden afgesloten met de volgende gegevens:

1. de vermelding “Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...”;

2. gevolgd door het identificatienummer (nummer dat begint met VTI ......);

3. gevolgd door de handtekening;

4. gevolgd door de naam - voornaam;

5. gevolgd door de titel: beëdigd vertaler, of beëdigd vertaler-tolk.

De beëdigd vertaler maakt de te legaliseren documenten per post over aan FOD Justitie, Nationaal register van beëdigd vertalers en tolken (legalisatie), Waterloolaan 80 – 1000 Brussel. Afgifte aan het onthaal is ook mogelijk.

Via een voorgefrankeerde omslag zullen de documenten worden teruggezonden. Een precieze behandelingstermijn kan niet worden meegedeeld, maar de dienst stelt alles in het werk om de aanvragen op zo’n kort mogelijke termijn te behandelen.

En in de toekomst?

Deze werkwijze is slechts tijdelijk. In de toekomst zal het mogelijk zijn voor vertalers die zijn opgenomen in het nationaal register om zelf hun vertalingen te legaliseren, door middel van een persoonlijke officiële stempel die zij zullen ontvangen. Voorlopig zijn de wetsbepalingen die dit mogelijk maken nog niet in werking getreden.

De redactie van OranjeConnect volgt dit uiteraard verder op.

(Bron: Fod Justitie)