Rijbewijzen: maatregelen m.b.t. het voorlopig rijbewijs COVID-19

Terug naar het overzicht Rijbewijzen: maatregelen m.b.t. het voorlopig rijbewijs COVID-19

Datum: maandag 25 januari 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Vanaf 15 januari 2021 kunnen gemeenten zonder tussenkomst van de helpdesk een voorlopige rijbewijzen aanvragen, ook als is de geldigheid van het theoretisch examen meer dan 3 jaar verstreken of is de geldigheid vanhet voorlopig rijbewijs zelf verstreken. Voorwaarde hiervoor is dat de geldigheid van het voorlopig rijbewijs verstreken is. Een flash bericht van de FOD Mobiliteit legt alles uit.

Het gaat om volgende gevallen:

• Omwisseling van model van voorlopig rijbewijs

• Wijziging van begeleider

• Hernieuwing van een voorlopig rijbewijs omwille van verlies, diefstal of grove beschadiging

• Opmaak van een voorlopig rijbewijs M12 

Lees meer in de Flash hieronder.


Gerelateerde content