Natuurbegraafplaatsen en vergroening van bestaande begraafplaatsen

Terug naar het overzicht Natuurbegraafplaatsen en vergroening van bestaande begraafplaatsen

Datum: dinsdag 9 maart 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Op 4, 6 en 18 mei organiseert Uitgeverij Vanden Broele samen met Inverde (Vlaamse Overheid) online opleidingen rond het thema natuurbegraafplaatsen en vergroening van bestaande begraafplaatsen.

Om zo gericht mogelijk op de vragen en behoeften van lokale besturen in te spelen, houden we graag een kleine bevraging.

Welke stappen heeft uw stad/gemeente reeds gezet in het vergroenen van de begraafplaats (vb. ontkiezelen), het omvormen van de huidige begraafplaats naar een natuurbegraafplaats (vb. planten urnenbos) dan wel het creëren van natuurbegraafplaatsen buiten de bestaande begraafplaats?

De resultaten van deze bevraging worden besproken tijdens de opleidingen en de antwoorden worden achteraf gedeeld.

Vul hier onze bevraging in.

Alvast bedankt voor uw medewerking en uw tijd!