Verwerken van de aanvragen voor de M-kaarten in Belpic (Brexit)

Terug naar het overzicht Verwerken van de aanvragen voor de M-kaarten in Belpic (Brexit)

Datum: vrijdag 9 april 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Op 30 maart 2021 werd een update over de afgifte van de duurzame verblijfskaarten voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (M-kaarten met en zonder de vermelding “duurzaam verblijf”) en de kaarten voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N-kaarten) verspreid. Deze update komt er naar aanleiding van de eerder rondgestuurde communicatie hierover van 12 februari 2021.

De belangrijkste informatie uit de brief van 30 maart 2021 is:

  • de aanvragen voor de M-kaarten kunnen vanaf 31 maart 2021 volledig verwerkt worden in Belpic.
  • dat wil zeggen dat de eerdere aanvragen die sedert 1 januari 2021 hebben plaatsgevonden en waarbij de biometrische gegevens reeds werden geregistreerd, vanaf 31 maart 2021 in de Belpic-toepassing verder kunnen afgewerkt worden zonder dat u de burger opnieuw moet uitnodigen.
  • burgers die op de gemeente zijn langs geweest en waarbij de indiening van een aanvraag voor de status van begunstigde van het terugtrekkingsakkoord werd uitgesteld en waar er nog geen biometrische gegevens werden geregistreerd, kunnen nu worden uitgenodigd.
  • de aanvragen voor de kaarten voor klein grensverkeer voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord (N-kaarten) kunnen nog niet afgeleverd worden.
  • dat wil zeggen dat het niet meer nodig is om de biometrische gegevens van de aanvragers van N-kaarten op voorhand te registreren. Biometrische gegevens kunnen maar maximum drie maanden worden bewaard waardoor deze burgers meer dan waarschijnlijk toch opnieuw moeten worden uitgenodigd voor hun kaartaanvraag.

Gerelateerde content