Enkele resultaten van de bevraging over natuurbegraafplaatsen

Terug naar het overzicht Enkele resultaten van de bevraging over natuurbegraafplaatsen

Datum: dinsdag 13 april 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

In een vorig bericht lanceerden we een korte bevraging over natuurbegraafplaatsen en vergroening van bestaande begraafplaatsen.

De vragen waren o.a.:

Beschikt u over een natuurbegraafplaats in uw gemeente? Welke stappen heeft uw gemeente reeds gezet in het vergroenen van de begraafplaats (vb. ontkiezelen), het omvormen van de huidige begraafplaats naar een natuurbegraafplaats (vb. planten urnenbos) dan wel het creëren van natuurbegraafplaatsen buiten de bestaande begraafplaats?

Op vandaag kregen we 36 resultaten binnen en hieruit kunnen we afleiden dat 30 van de 36 gemeenten plannen hebben om van start te gaan met het vergroenen van hun begraafplaats of zelfs een natuurbegraafplaats of urnenbos willen oprichten (28 van de 36). Uit de bevraging leiden we ook af dat de aanleg van een groenere begraafplaats in een aantal gemeenten al een feit is. Maar ook dat er toch nog heel wat vragen rijzen over wat 'het' allemaal is en hoe de uitwerking hiervoor van start kan gaan.  

Vult u ook onze korte bevraging (10 vragen) in zodat we nog over wat meer resultaten beschikken? Alvast bedankt!

Aangezien burgers meer en meer verbonden willen blijven met de natuur en zelfs later wensen begraven te worden in een natuurlijke omgeving, organiseert uitgeverij Vanden Broele op 4, 6 en 18 mei 2021 samen met Inverde (Vlaamse Overheid) een online opleiding rond dit thema.

Tijdens de opleiding zal mevrouw Karina Abeels, deskundige inzake natuurbegraafplekken en werkzaam bij Natuurinvest-Inverde, u alles toelichten over het thema natuurbegraafplaatsen. We laten ook enkele pioniers op ‘hun’ begraafplaats vertellen hoe zij gestart zijn met de oprichting of vergroening ervan.

Is uw interesse gewekt over dit thema en wenst u hierover meer kennis op te doen? Schrijf u dan snel in via deze link