De Kids-ID in een nieuw jasje

Terug naar het overzicht De Kids-ID in een nieuw jasje

Datum: donderdag 22 april 2021

Auteur(s): IBZ Binnenlandse Zaken

De nieuwe Kids-ID is moelijker te vervalsen en dus veiliger. Op 21 april 2021 gingen Schoten, Leuven en Ath als eerste van start met de uitgifte ervan. Een week later volgen enkele andere gemeenten. Afhankelijk van de evaluatie van het proefproject zullen alle Belgische gemeenten vanaf mei 2021 starten met de nieuwe Kids-ID uit te reiken.

De vernieuwing van de Kids-ID heeft als doel:

  • vervalsing van de kaart bemoeilijken door het vernieuwde design;
  • alle vermeldingen op de kaart in overeenstemming brengen met de internationale ICAO-vereisten (International Civil Aviation Organization);
  • een veilig en universeel reisdocument aanbieden met de integratie van een contactloze RFID-chip.

De lay-out komt bijna volledig overeen met die van de nieuwe eID die begin 2020 al vernieuwd werd. Naast de bestaande contactchip, die zich nu op de achterzijde van de kaart bevindt, bevat de nieuwe Kids-ID ook een contactloze RFID-chip en een tweedimensionale barcode.

De foto bevindt zich nu eveneens aan de linkerkant. Op de achterzijde van de kaart vind je een geperforeerde afbeelding van de foto. De handtekening van de gemeenteambtenaar die de kaart uitreikt, wordt niet langer opgenomen. De geboorteplaats is raadpleegbaar via het uitlezen van de contactchip.

Het kaartnummer van deze nieuwe kaarten begint met 615. De RFID-chip bevat de foto van het kind en de MR-zone. Een Kids-ID bevat geen vingerafdrukken.

De procedure voor het aanvragen van een Kids-ID wijzigt niet. Het activatieproces zal starten met een controle van de gegevens van de RFID-chip. Omdat een Kids-ID geen vingerafdrukken bevat zal geen matching moeten gebeuren. De prijs (6,60 euro, exclusief gemeentetaks) en leveringstermijn (3 weken) blijven identiek.

De Kids-ID is geen verplicht document. Het huidige model van Kids-ID blijft geldig, ten minste tot het einde van de geldigheidsperiode tenzij het document wordt gestolen of verloren geraakt of om een andere reden moet worden vervangen zoals een niet gelijkende foto, verandering van naam, …

De Kids-ID werd gelanceerd in maart 2009. Jaarlijks worden er tussen de 380.000 à 390.000 Kids-ID’s uitgereikt.

Meer info over de nieuwe Kids-ID kan u hier terugvinden of in de publicatie Identiteitskaarten op OranjeConnect. De algemene onderrichtingen betreffende de Kids-ID kregen ook een update op 20 april 2021, deze kan je hieronder nalezen.


Gerelateerde content