Nieuwe nota over de niet-EU seizoenarbeider

Terug naar het overzicht Nieuwe nota over de niet-EU seizoenarbeider

Datum: donderdag 20 mei 2021

Auteur(s): Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)

Op 7 mei 2020 werd het Koninklijk besluit van 23 maart 2020 betreffende de seizoenarbeider gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit KB is van toepassing op onderdanen van derde landen die zich buiten het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie bevinden en die het Rijk in de hoedanigheid van seizoenarbeider wensen binnen te komen en er wensen te verblijven en op de onderdanen van derde landen die in deze hoedanigheid gemachtigd zijn om in het Rijk te verblijven en er te werken. Dit K.B. trad in werking op 7 mei 2020. 

Deze nota verduidelijkt de nieuwe procedures:
1. Toegang tot het grondgebied
2. Kort verblijf en verlenging van het kort verblijf (maximum 90 dagen)
3. Lang verblijf - Gecombineerde aanvraagprocedure en verlenging van een seizoenarbeidersvergunning
4. Het bijzondere geval van een seizoenarbeider die gemachtigd werd voor een kort verblijf (max 90 dagen) maar dit verblijf wil verlengen voorbij de 90 dagen (lang verblijf)
5. Bijzondere bewijsregels

Hieronder kan u de nota nalezen. Een eerder highlightbericht hierover kan u hier nalezen. Hebt u nog vragen over dit onderwerp, laat het ons weten via ask@vdbconnect.be.


Gerelateerde content