Update van de Algemene instructies over de elektronische vreemdelingenkaarten en bepaalde verblijfsdocumenten

Terug naar het overzicht Update van de Algemene instructies over de elektronische vreemdelingenkaarten en bepaalde verblijfsdocumenten

Datum: vrijdag 21 mei 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

De Algemene instructies over de elektronische vreemdelingenkaarten en bepaalde verblijfsdocumenten zijn bijgewerkt. De bijgewerkte versie van 10 mei 2021 kan u hieronder nalezen.

Belangrijkste wijzigingen aan de Algemene instructies zijn:

- Vervanging van het ABC formulier door het versturen van de eerste inschrijvingsdocumenten

Bij een eerste inschrijving van een vreemdeling in de bevolkingsregister, voornamelijk in het vreemdelingenregister, dient er geen ABC inlichtingenbulletin meer ingevuld te worden. De inschrijvingsdocumenten dienen wel nog verstuurd te worden en dit dus bij elke eerste inschrijving. (lees hierover meer op blz 13 van de onderrichtingen)

- De vermelding decl. dient gebruikt te worden telkens een vreemdeling niet over een geldig nationaal identiteitsdocument beschikt. Dit geldt ook voor EU burgers en hun familieleden. (blz 14)

- Het attest van verlies, diefstal of vernieling van een verblijfsdocument (“de bijlage 12”) dient niet meer naar de DVZ verstuurd te worden. (info voor de politie, zij worden hiervan ook via hun kanalen op de hoogte gebracht)

- Info over het digitaal Controleregister van de Attesten van Immatriculatie (blz 30)

- Vrijstelling van verlenging van een vreemdelingenkaart voor bepaalde personen (ouder dan 75 jaar,…) geldt enkel voor de kaart. Indien het onderliggend verblijfsrecht beperkt is (A en H kaarten) dient er wel degelijk tijdig een verlenging van dit verblijf gevraagd te worden.

- Alle info over de nieuwe EU kaarten

Visuele controle van de foto's en de handtekeningen van de EU(+) en F(+) kaarten (blz 89 en 121)

- Toevoeging van de bijlage 8ter en 8quater onder “andere verblijfsdocumenten”.

Bron: Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ)


Gerelateerde content