Welke administratieve bijdrage voor welke procedure vreemdelingen?

Terug naar het overzicht Welke administratieve bijdrage voor welke procedure vreemdelingen?

Datum: vrijdag 28 mei 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Administratieve bedragen

Sinds 02/03/2015 vraagt de dienst vreemdelingenzaken (DVZ) voor de meeste procedures een administratieve bijdrage, die vastgelegd werd in het Koninklijk besluit van 16/02/2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8/10/1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen: de ‘Vreemdelingentaks’.

De bijdrage dient betaald te worden vóór de opstart van de procedure. Enkel wanneer het betalingsbewijs wordt voorgelegd kan de procedure worden opgestart. Het is belangrijk dat het geld op de rekening staat van de DVZ, een betalingsopdracht is dus niet voldoende als bewijs van betaling.

Geïndexeerde administratieve bedragen vanaf 1 juni 2021

Op 1 juni van elk jaar worden de bedragen van rechtswege aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De aanpassing van de bedragen verscheen in het bericht van 18/05/2021.

Vanaf 1 juni 2021 worden de bedragen als volgt geïndexeerd: 

63 euro: blijft hetzelfde bedrag
209 euro in plaats van 207 EUR
366 euro in plaats van 363 EUR

De nieuwe bedragen gelden voor de aanvragen ingediend vanaf 1 juni 2021. Tot 31 juli is er echter een overgangsmaatregel en mag men de oude bedragen nog aanrekenen. 

Welke administratieve bijdrage voor welke procedure?

Dit kan u nalezen in het document hieronder.


Gerelateerde content