Update over het verblijfsrecht van Unieburgers

Terug naar het overzicht Update over het verblijfsrecht van Unieburgers

Datum: maandag 7 juni 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

Op 27 mei 2021 verscheen op OranjeConnect de nieuwe editie 2021 van de publicatie "Het verblijfsrecht van EU-onderdanen".
Deze nieuwe versie bevat onder andere volgende wijzigingen:

  • een nieuw deel over de Brexit en de gevolgen voor de Unieburgers;
  • een aanpassing van de schema's lang verblijf en duurzaam verblijf;
  • de wijziging van de procedure bij inschrijving in het wachtregister (bijlage 19) bij een onvolledig dossier;
  • en de aanpassingen betreffende bijlage 20.

Maar sinds deze bijwerking zijn er ondertussen nieuwe aanpassingen, die in werking treden vanaf 10 mei en vanaf 20 mei 2021.

1) Nieuwe verblijfstitels EU

Vanaf 10 mei 2021 zijn er nieuwe verblijftitels die aan Unieburgers worden afgeven. De E-kaart wordt EU-kaart, de EU+kaart wordt een EU+-kaart en de nieuwe bijlage 8ter en 8quater (voorlopige documenten) worden toegevoegd.

2) EU-gedetachteerde in nieuwe categorie

Op 20 mei 2021 verscheen een nota van GemCom waarin staat dat EU-gedetacheerden voortaan in de categorie 'beschikkers van toereikende bestaansmiddelen' vallen en dus niet meer in de categorie van 'werknemer'. 

Meer gedetailleerde info over deze 2 aanpassingen kan u hier(onder) nalezen in het document 'Vreemdelingen - recente wijzigingen vanaf 10 & 20 mei 2021'.
De nieuwe versie van de publicatie kan u eveneens hier(onder) consulteren. In de publicatie zelf zijn de aanpassingen aangebracht aan de hand van 'Addenda'. Deze kan u in de publicatie aanklikken aan de rechterkant.

Hebt u nog vragen over deze nieuwe editie, laat het ons weten via ask@oranjeconnect.be.


Gerelateerde content