Bijwerking van de onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten

Terug naar het overzicht Bijwerking van de onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten

Datum: dinsdag 8 juni 2021

Auteur(s): Tina Haezebrouck (redactie OranjeConnect)

De algemene onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaarten van de Belgen zijn aangepast op 25 mei 2021.

De aangebrachte wijzigingen houden rekening met:

 • de mogelijkheid voor alle Belgische gemeenten om vanaf eind april 2021 een identiteitskaart zonder vingerafdrukken af te geven, waarvan de geldigheidsduur beperkt is tot twaalf maanden, wanneer het wegens een lichamelijke handicap of ziekte tijdelijk onmogelijk is de vingerafdruk van een van de vingers van de betrokkene te nemen;
 • de overschakeling op de nieuwe contactchip (v1.8) van de nieuwe eID, waarvoor de installatie van twee Belpic-toepassingen (V30 en 2.0) vereist is.
  (Lees hierover een eerder nieuwsbericht, dat verschenen is op OranjeConnect.)

De bijwerking van 25 mei 2021 bevat aanpassingen in de onderrichtingen van 1 september 2020:

 • Hoofdstuk I (ministerieel besluit van 15/01/2021)
 • Hoofdstuk II, punt 4 (erkende certificatiedienst)
 • Hoofdstuk III, punt 3 (geldigheidsduur - kaart 1 jaar)
 • Hoofdstuk IV, punt 5.6.4 (registratie van vingerafdrukken)
 • Hoofdstuk IV, punt 6.3 (onbekwaamheid van de beschermde persoon)
 • Hoofdstuk IV, punt 7.2 (herdruk voor actieve eID)
 • Hoofdstuk IV, punt 8 (rekeying)
 • Hoofdstuk V, punt 3 (personen die zich niet kunnen verplaatsen)
 • Hoofdstuk V, punt 4 (personen beroofd van hun vrijheid)
 • Hoofdstuk V, punt 6.2 a) (overleden burger)
 • Hoofdstuk VII, punt 2 (vernietiging eID)
 • Bijlage 8 (model van PIN- en PUK-mailing – applet 1.7)
 • Bijlage 8bis (model van PIN- en PUK-mailing – applet 1.8)
 • Bijlage 12 (attest van verlies, diefstal, vernieling)
 • Bijlage 17 (contactgegevens)

De aangepaste onderrichtingen kan u hier(onder) raadplegen.

Nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken voor Belgen die in het buitenland wonen

De nieuwe Belgische identiteitskaart met vingerafdrukken zal vanaf 21 juni 2021 verplicht zijn voor Belgen die in het buitenland wonen. Vanaf die datum moeten Belgische burgers die in het buitenland wonen, zich persoonlijk, op afspraak, naar het bevoegde consulaat-generaal begeven om hun identiteitskaart of de Kids-ID voor hun kind van 6 jaar of ouder te laten vernieuwen.

Belgen die in het buitenland wonen, zullen vanaf 21 juni 2021 ook in België een identiteitskaart/Kids-ID kunnen aanvragen, op:

 • de Belgische gemeente van hun laatste inschrijving ;
 • de Belgische gemeente van de geboorteplaats indien de aanvrager nooit in België heeft gewoond maar er wel is geboren;
 • of de Belgische gemeente van zijn keuze indien de aanvrager nooit in België heeft gewoond en er niet is geboren.

Onze expert kruipt momenteel in haar pen om de publicatie over Identiteitsdocumenten en het loketboek bevolking aan te passen aan deze nieuwigheden. Onlangs verscheen ook de update van de onderrichtingen over de Kids-ID. Mocht u in tussentijd vragen hebben over identiteitsdocumenten, kan u zich steeds wenden tot onze helpdesk (ask@vdbconnect.be).


Gerelateerde content