Inwerkingtreding CIEC-overeenkomst nr. 34 vanaf 1 juli

Terug naar het overzicht Inwerkingtreding CIEC-overeenkomst nr. 34 vanaf 1 juli

Datum: dinsdag 28 juni 2022

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

Deze overeenkomst heeft (net als overeenkomst nr. 16) tot doel het gebruik van uniforme meertalige formulieren voor uittreksels van akten van de burgerlijke stand en bepaalde attesten, onder bepaalde voorwaarden, verplicht te stellen tussen de Verdragsluitende Staten. Deze meertalige uittreksels vereisen geen vertaling of legalisatie meer tussen de overeenkomstsluitende landen.

Zwitserland heeft als tweede CIEC-lidstaat de overeenkomst bekrachtigd. Eerder werd de overeenkomst zowel door België (26/06/2017) als door Duitsland (31/10/2017) geratificeerd. Gezien Duitsland op het ogenblik van de ratificatie geen CIEC-lidstaat meer was, kon de overeenkomst nog niet in werking treden. 

Daar komt nu verandering in. Vanaf 1 juli 2022 zal de overeenkomst aldus in werking treden tussen België, Duitsland en Zwitserland.

Waar overeenkomst nr. 16 enkel voorzag in meertalige formulieren voor uittreksels van akten van de burgerlijke stand inzake geboorte, huwelijk en overlijden, voorziet overeenkomst nr. 34 ook in formulieren voor andere wijzigingen in de burgerlijke staat (bv. voor de erkenning van een kind) alsook in attesten waaruit een geregistreerd partnerschap blijkt. Nieuw aan deze formulieren is dat ook gelijkslachtige huwelijken en gelijkslachtige ouderschappen voorzien zijn.

De nieuwe modellen zullen vanaf 1 juli 2022 in DABS beschikbaar zijn. Vanaf dan worden dus als meertalig formulier CIEC-34 afgeleverd:

  • uittreksel uit de geboorteakte
  • uittreksel uit de akte van erkenning
  • uittreksel uit de huwelijksakte
  • uittreksel uit de overlijdensakte
  • attest waaruit de registratie van een partnerschap blijkt.

De aflevering gebeurt tussen België, Duitsland en Zwitserland altijd, tussen andere landen mag de beambte in principe eveneens een CIEC-34 model afleveren, tenzij de burger expliciet om een meertalig formulier CIEC-16 vraagt.

U kan hier de modellen terugvinden (bijlage 1 bij de wet van 30 maart 2017) , en hier de lijst van vermeldingen en bijhorende codes (bijlage 2 bij de overeenkomst van 14 maart 2014). 


Gerelateerde content