Stemrecht voor 16-plussers voor de Europese verkiezingen

Terug naar het overzicht Stemrecht voor 16-plussers voor de Europese verkiezingen

Datum: donderdag 30 juni 2022

Auteur(s): Anne-Sophie Devolder (redactie OranjeConnect)

Recent verscheen in het Belgisch Staatsblad de wet tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, teneinde de burgers vanaf de leeftijd van 16 jaar de mogelijkheid te geven te stemmen.

Daarmee komt België na Oostenrijk, Griekenland en Malta, als vierde land tegemoet aan de vraag van de Europese Unie om jongeren vanaf zestien jaar de kans te geven om te stemmen. Het zou gaan om 270.000 jongeren met de Belgische nationaliteit of die van een andere EU-lidstaat. Ook bijna 13.000 Belgische tieners in het buitenland zullen mogen stemmen (bron).

De wijzigingswet bepaalt dat de jongeren zich zullen moeten inschrijven bij de gemeente. Ze zullen dit kunnen doen van zodra ze 14 jaar zijn. Eenmaal ze zijn ingeschreven, en ze op de dag van de verkiezingen aan de leeftijdsvereiste van 16 jaar voldoen, is stemmen verplicht. Om de nodige technische aanpassingen te kunnen doen, treedt de wet pas op 1 mei 2023 in werking.

De Dienst Verkiezingen (Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken) liet in een communicatie weten te werken aan de uitvoering van de nodige wijzigingen in de IT’s 130 (kiesgegevens), 131 (kiesgegevens vreemde onderdanen) en 132 (stemrecht Belgen in het buitenland), om de registratie van jongeren voor de verkiezingen voor het Europees Parlement mogelijk te maken.

Daarnaast zal ook een online applicatie ontwikkeld worden. De aanvraag tot inschrijving als kiezer zal op digitale wijze kunnen gebeuren, een fysieke verplaatsing naar het gemeentebestuur zal dus niet nodig zijn. De applicatie zal gebruikt kunnen worden door verschillende aanvragers:

  • jongeren voor de Europese verkiezingen
  • meerderjarige Europese burgers voor de Europese verkiezingen
  • meerderjarige Europese en niet-Europese burgers voor de gemeenteraadsverkiezingen

Meer informatie over de procedures voor de inschrijving als kiezer (zowel voor de Europese verkiezingen als voor de gemeenteraadsverkiezingen) en over de online toepassing zal in het voorjaar van 2023 aan de gemeenten worden bezorgd.


Gerelateerde content