Derdelands studenten: overzicht van nieuwigheden

Terug naar het overzicht Derdelands studenten: overzicht van nieuwigheden

Datum: dinsdag 12 juli 2022

Auteur(s): Erik Willems

Derdelanders die gemachtigd zijn om op basis van artikel 58 van de Verblijfswet in de hoedanigheid van student in België te verblijven, zijn derdelands studenten.

De voorbije maanden zijn er heel wat aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op derdelands studenten.

Zo is het bedrag van de bestaansmiddelen voor het academiejaar 2022-2023 recent aangepast, werden er nieuwe visumcodes gecreëerd, een ministerieel besluit voegde drie nieuwe standaardformulieren in voor studenten en vanaf 18 juli zijn er nieuwe vermeldingen op de verblijfskaart.

Ontdek al deze recente nieuwigheden in bijgevoegd document.


Gerelateerde content