Nieuwe bijlage buitengerechtelijke ontbindingen huwelijken vanaf 1 augustus

Terug naar het overzicht Nieuwe bijlage buitengerechtelijke ontbindingen huwelijken vanaf 1 augustus

Datum: dinsdag 12 juli 2022

Auteur(s): Nele Lievens

Herziening van de Brussel IIbis Verordening

Vanaf 1 augustus 2022 treedt er een nieuwe Verordening EU nr. 2019/1111 in werking die de huidige Brussel IIbis Verordening zal vervangen. Hoewel deze laatste ook een overweging bevatte waarbij buitengerechtelijke echtscheidingen konden erkend worden, is dit nu uitdrukkelijk opgenomen in de nieuwe Verordening en wordt er een afzonderlijke nieuwe bijlage VIII voorzien voor buitengerechtelijke echtscheidingen.

De Verordening stelt in overweging 70: Authentieke akten en overeenkomsten tussen partijen inzake scheiding van tafel en bed en echtscheiding die juridisch bindend zijn in één lidstaat, dienen voor de toepassing van de regels inzake erkenning te worden gelijkgesteld met "beslissingen".

Zo kent Frankrijk een buitengerechtelijke ontbinding van het huwelijk via de notaris, Roemenië een echtscheiding via administratieve/notariële procedure, Italië een buitengerechtelijke ontbinding via advocaat of ambtenaar van de burgerlijke stand, Portugal een registratie van een verklaring van de echtgenoten bij de ambtenaar van de burgerlijke stand,...

Gevolgen voor de beambte in België?

Deze vorm van ontbinding van het huwelijk kan worden erkend in België (en andere EU-landen). Indien de echtscheiding bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of notaris tot stand is gekomen, dan kan de beambte de opgemaakte echtscheidingsakte of de huwelijksakte met randmelding van administratieve echtscheiding, samen met het certificaat afgegeven op grond van de bijlage VIII van de EU-Verordening, aanvaarden. Opgelet: de Verordening geldt binnen Europa, dus niet voor het Verenigd Koninkrijk. Denemarken is ook niet aangesloten bij de Verordening.

Aanpassing van bijlage II

De bijlage II, certificaat betreffende beslissingen in huwelijkszaken, reeds gekend uit de Brussel IIbis Verordening, werd lichtjes aangepast in de nieuwe Verordening.

Hieronder worden enkele belangrijke elementen opgesomd:
Binnenkort buitengerechtelijke echtscheidingen in België?

Ook in België ligt het voorstel op tafel om een buitengerechtelijke echtscheiding mogelijk te maken. Dit wetsvoorstel strekt ertoe een vaststelling van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting mogelijk te maken door een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.


Gerelateerde content