OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

OranjeConnect | Voor de dienst Burgerlijke Stand

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (geboorte en afstamming, samenleven, overlijden, buitenlandse akten, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Burgerlijke Stand.

In OranjeConnect vindt u o.a. deze features:

Rekentools

Handige instrumenten die u reken- en denkwerk helpen besparen. Geef een datum in en de tools berekenen ...

 • de vroegste en laatste huwelijksdatum
 • de termijnen in geval van een onderzoek naar schijnhuwelijk
 • of het vaderschapsvermoeden wordt afgezwakt
Rekentools
Landeninfo

Landeninfo

Meer dan 200 overzichtelijke landenfiches, boordevol direct toepasbare informatie over de landspecifieke regelgeving omtrent de burgerlijke staat van een persoon. Inclusief ...

 • Voorbeeldakten, aangevuld met extra informatie en commentaar, als onmisbare ruggensteun bij de beoordeling van buitenlandse akten.
 • Infofiches over rijbewijzen, aangevuld met modellen en aandachtspunten.
 • Achtergrondinformatie over staatkunde, organisatie burgerlijke stand, kennisgevingen, ...
 • Contactgegevens diplomatieke vertegenwoordiging.

Interactieve procedures

Handige interactieve procedures die u stap voor stap van concrete vragen naar duidelijke oplossingen leiden.

 • Aangifte van geboorte: afstamming, nationaliteit en naam
 • Belgisch naamrecht: erkenning door de vader
 • Nationaliteitsverklaring
 • Registratie wettelijke samenwoning
 • Verloop huwelijksdossier
 • ...
Interactieve procedures
Richtingwijzer IPR

Richtingwijzer IPR

Het interactieve webboek dat u met enkele klikken door dossiers met een internationaal aspect gidst.

 • Krijg stap voor stap heldere antwoorden op courante vragen over internationale bevoegdheid, toepasselijk recht en erkenning van buitenlandse akten of rechterlijke beslissingen. 
 • klik eenvoudigweg door naar relevante modellen, documenten en wetgeving rond internationaal privaatrecht.

Digitale boekenplank

Een hele reeks digitale boeken die u moeiteloos door de geldende regelgeving, de laatste evoluties en de belangrijkste aandachtspunten rond het thema burgerlijke stand gidst.

 • Dossier afstamming
 • Dossier DABS
 • Loketboek Hoe een buitenlandse akte beoordelen en interpreteren
 • Loketboek Lijkbezorging en begraafplaatsen
 • Loketboek Nationaliteit
 • ...
Digitale boeken
Wetgeving

Wetgeving en wetboeken

Een snelle toegang tot alle wetteksten, besluiten, omzendbrieven, ... die de dagelijkse werking van de dienst Burgerlijke Stand omkaderen, waar mogelijk gebundeld in thematische wetboeken. Inclusief handige extra's, zoals de mogelijkheid om versies van wetgeving te vergelijken.

 • BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING van 24 februari 2006 tot vaststelling van de wijzen van lijkbezorging, de asbestemming en de rituelen van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid die kunnen opgenomen worden in de schriftelijke kennisgeving van de laatste wilsbeschikking die aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kan overgemaakt worden
 • DECREET van 3 juli 2015 houdende regeling van de binnenlandse adoptie van kinderen en houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen (decreet Binnenlandse Adoptie)
 • OMZENDBRIEF van 24 augustus 2020 tot wijziging van de omzendbrief van 19 maart 2019 over de modernisering en informatisering van de burgerlijke stand
 • WET van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (Wetboek internationaal privaatrecht - IPR)
 • WET van 25 juni 2017 tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft
 • ...

Modellen

Een uitgebreide verzameling modeldocumenten en -formulieren, voorzien van duiding en handige instructies. Gemakkelijk te downloaden en te gebruiken.

 • Aanvraag tot ontgraving stoffelijke overschot voor crematie
 • Brief uitstel opmaak akte van erkenning
 • Eenzijdige beëindiging wettelijke samenwoning
 • Uittreksel akte van huwelijk
 • Verklaring van naamkeuze
 • ...
Modellen
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Duidelijke en passende antwoorden op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de dienst Burgerlijke Stand.

 • Een burger vraagt of ze een grafkelder op voorhand kunnen kopen, dus zonder dat er iemand begraven wordt? Kan dit wettelijk?
 • Inwoners van onze gemeente huwden op de Belgische ambassade te Algiers. Zij leggen hun huwelijksakte voor. Moeten wij van deze akte een akte in DABS maken?
 • Kan een ongehuwde broer een kind erkennen bij zijn ongehuwde zus? Het kind is momenteel 2 jaar.
 • Kan ik als beambte van de burgerlijke stand een letter als voornaam weigeren?
 • Kunnen de partners kiezen welk naamrecht ze volgen wanneer minstens één van beide toekomstige echtgenoten een andere nationaliteit heeft dan de Belgische?
 • ...

Documenten

Een verzameling diepgravende documenten, met zorg beheerd door het OranjeConnect-expertenteam: dossiers, beleidsnota’s, ...

 • Bijzonderheden (vondeling, levenloos geboren kind, geboorte op vliegtuig)
 • Handleiding funerair erfgoed - Funerair erfgoed, een waardevol onderdeel van je begraafplaatsbeheer
 • Overzicht e-mailadressen burgerlijke stand
 • Transgenders: bevoegdheid aanpassing registratie geslacht
 • Wettelijke samenwoning: onderscheid feitelijk samenwonen - wettelijk samenwonen - samenlevingscontract
 • ...
Documenten

Een uitgebreide rondleiding door OranjeConnect voor de dienst Burgerlijke Stand?

Krijg meer uitleg over troeven, features en inhoud op maat van de dienst Burgerlijke Stand.

OranjeConnect: ook voor de diensten Bevolking en Vreemdelingen

Voor de dienst Bevolking

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (attesten, bevolkingsregistratie, identiteitsdocumenten, rijbewijzen, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Bevolking.

Voor de dienst Vreemdelingen

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (asiel en subsidiaire bescherming, gezinshereniging, regularisatie, verblijf, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Vreemdelingen.