OranjeConnect is een online bibliotheek van Vanden Broele

OranjeConnect | Voor de dienst Vreemdelingen

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (asiel en subsidiaire bescherming, gezinshereniging, regularisatie, verblijf, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Vreemdelingen.

In OranjeConnect vindt u o.a. deze features:

Digitale boekenplank

Een hele reeks digitale boeken die u moeiteloos door de geldende regelgeving, de laatste evoluties en de belangrijkste aandachtspunten rond het thema vreemdelingen gidst.

 • Gezinshereniging
 • Het verblijfsrecht van de EU-onderdanen
 • Loketboek Vreemdelingen
 • Praktische handleiding bij de vreemdelingenbijlagen
 • Vreemdelingenkaarten, attesten van immatriculatie en andere verblijfsdocumenten
 • ...
Digitale boeken
Wetgeving

Wetgeving en wetboeken

Een snelle toegang tot alle wetteksten, besluiten, omzendbrieven, ... die de dagelijkse werking van de dienst Vreemdelingen omkaderen, waar mogelijk gebundeld in thematische wetboeken. Inclusief handige extra's, zoals de mogelijkheid om versies van wetgeving te vergelijken.

 • Algemene instructies over de elektronische vreemdelingenkaarten en bepaalde verblijfsdocumenten (onderrichtingen vreemdelingenkaarten)
 • KONINKLIJK BESLUIT van 21 juli 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2004 betreffende de bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel
 • OMZENDBRIEF van 14 juli 2009 betreffende de status van langdurig ingezetene
 • RICHTLIJN VAN DE RAAD (2004/114/EG) van 13 december 2004 betreffende de voorwaarden voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op studie, scholierenuitwisseling, onbezoldigde opleiding of vrijwilligerswerk
 • WET van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Vreemdelingenwet)
 • ...

Modellen

Een uitgebreide verzameling modeldocumenten en -formulieren, voorzien van duiding en handige instructies. Gemakkelijk te downloaden en te gebruiken.

 • Bijlage 6bis - Europese blauwe kaart (H-kaart)
 • Bijlage 8 - EU. Inschrijving - Art. 8 RL 2004/38/EG (EU-kaart)
 • Bijlage 15quinquies - Ontvangstbewijs van een aanvraag voor een toelating tot verblijf of een toelating tot verblijf van meer dan drie maanden
 • Bijlage 42 - Beslissing tot niet-ontvankelijkheid van een verblijfsaanvraag
 • Standaard medisch attest - regularisatie om medische redenen
 • ...
Modellen
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Duidelijke en passende antwoorden op concrete vragen uit de dagelijkse praktijk van de dienst Vreemdelingen.

 • Hoe zit het met de afgifte van duplicaten naar aanleiding van de afgifte van de nieuwe elektronische vreemdelingenkaarten sinds 11 oktober 2021?
 • Wanneer duiden wij op bijlage 3 (aankomstverklaring) bij arbeidsmarkt "niets" aan? En wat is het verschil met "nee"?
 • Wat is de procedure als een vreemdeling komt melden dat hij België meer dan 3 maanden maar minder dan een jaar zal verlaten?
 • Welke zijn de documenten die vereist zijn om een aanvraag gezinshereniging in te dienen als familielid van een Belg of van een burger van de Unie?
 • ...

Documenten

Een verzameling diepgravende documenten, met zorg beheerd door het OranjeConnect-expertenteam: dossiers, beleidsnota’s, ...

 • Afwezigheid en terugkeer: afwezigheid voor minder dan 3 maanden
 • Efficiënt communiceren met DVZ –mail etiquette (nota GemCom van 10/02/2022)
 • Modernisering vreemdelingenkaarten: een chronologisch overzicht
 • Overzicht verblijfsdocumenten voor vreemdelingen
 • Tabel administratieve bijdragen retributie (GemCom mei 2022)
 • ...
Documenten

Een uitgebreide rondleiding door OranjeConnect voor de dienst Vreemdelingen?

Krijg meer uitleg over troeven, features en inhoud op maat van de dienst Vreemdelingen.

OranjeConnect: ook voor de diensten Bevolking en Burgerlijke Stand

Voor de dienst Bevolking

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (attesten, bevolkingsregistratie, identiteitsdocumenten, rijbewijzen, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Bevolking.

Voor de dienst Burgerlijke Stand

Dankzij de combinatie van gebruiksvriendelijke features, praktijkgerichte kennis en een unieke focus op de ins en outs van de dienst (geboorte en afstamming, samenleven, overlijden, buitenlandse akten, ...) is OranjeConnect dé onmisbare informatie- en inspiratiebron voor elke dienst Burgerlijke Stand.